Tako bo država pomagala podjetnikom pri reševanju težav zaradi novega koronavirusa

Davčna zakonodaja predvideva določene ugodnosti podjetjem, če imajo ti težave pri plačevanju davčnih obveznosti. Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa preberite v nadaljevanju.

Zaradi težav pri plačevanju davkov, ima po obstoječi zakonodaji poslovni subjekt naslednje možnosti: 

1. Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode:

Finančna uprava Republike Slovenije ugotavlja kriterije za nastanek hujše gospodarske škode, kjer je zavezanec trajneje nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati in mu zato grozi hujša gospodarska škoda, z  odlogom oziroma z obročnim plačilom davka pa bi škodo lahko preprečil. 

2. Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oziroma 24 mesečni odlog plačila):

Ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode, predložiti pa je potrebno ustrezen instrument zavarovanja ali dovoliti vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register. 

3. Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov):

Velja samo za srednja in velika podjetja, ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode, predložiti je potrebno pravnomočni sklep o potrjenem sporazumu o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi.

4. Zahteva za spremembo višine mesečnega ali trimesečnega obroka akontacije davka zaradi znižanja davčne osnove v tekočem letu glede na preteklo obdobje zaradi nižjega pričakovanega poslovnega rezultata tekočega leta:

Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davčne obveznosti kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov kot Lastni dokument. Kot prilogo mora zavezanec priložiti davčni obračun za tekoče obdobje do vložitve vloge, v katerem izkaže dejanske prihodke in odhodke do oddaje vloge ter podati oceno višine davčne osnove za tekoče leto. Tukaj mora priložiti tudi opis konkretnih razlogov za takšno predvideno znižanje davčne osnove in priložiti podatke, ki dokazujejo, da bo davčna osnova za tekoče obdobje nižja, kot je bila njegova davčna osnova v preteklem letu (npr. podatke o preklicanih ali zmanjšanih naročilih, konkretne podatke o zmanjšanju rezervacij nočitev v primerljivem obdobju ipd.).

“Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe. NE VELJA pa za akontacije davka, davčni odtegljaj ali prispevke za socialno varnost.”

Obrazci so objavljeni na spletni strani tukaj. Več informacij pa lahko dobite na strani FURS. Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS na številki 08 200 1003.

Elektronski naslov za vprašanja, vezana na koronavirus:

Naj še omenimo, da so na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravili ukrepe v podporo ublažitve posledic širjenja novega koronavirusa, ki se pojavjajo v gospodarstvu. S tem namenom so vzpostavili elektronski naslov korona.mgrt@gov.si, kjer so vam na voljo njihovi svetovalci z informacijami o ukrepih za obvladovanje trenutnih kriznih razmer, povezanih z virusom. Kontaktirate jih lahko ob morebitnih nejasnostih ali vprašanjih glede ukrepov, ki so povezani z novim SARS-CoV-2 virusom na področju gospodarstva in turizma.

Vzpostavljen je tudi klicni center za posredovanje zanesljivih informacij o novem koronavirusu, kjer je možno dobiti informacije na brezplačni telefonski številki 080 1404 med 8. in 20. uro. Več tukaj.

Preberite še: Država skoraj milijardo evrov za blažitev posledic koronavirusa na gospodarstvo.

VIR: GOV.SI

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila