Search
Close this search box.

Sušilnica hmelja v Kotljah se dokončno poslavlja

V času, ko se ureja krožišče v Kotljah, se je lastnik odločil urediti tudi območje objekta stare sušilnice, o načrtih za prihodnost bo sporočil v prihodnje

Dela izvaja gradbeno podjetje Slemenšek d. o. o. in bodo končana v roku 10 dni.

Spomnimo: Na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja je zgrajena kotuljska sušilnica hmelja. Zidana štiri etažna stavba, katere tretjina je lesena zaradi sušenja hmelja, že dolgo ne služi več svojemu namenu. Vsa ta leta je kazala klavrno podobo vstopa v Kotlje in v teh dneh se (do)končno poslavlja.

Hmelj so začeli gojiti v Spodnji Mežiški dolini leta 1956. Kmeti, včlanjeni v Kmetijsko zadrugo so hmelj gojili na zadružni zemlji v Kotljah, na Šrotneku in na zemlji kmetov kooperantov. Čez leto so za hmelj skrbeli domačini, v avgustu pri obiranju pa so na pomoč priskočili tudi sezonski delavci iz drugih krajev (iz Prekmurja, Mežiške doline), med poletnimi počitnicami so pomagali tudi učenci osnovnih šol in gimnazije Ravne. Hmelj je odkupoval Hmezad. Za plačilo je bila ena merica (vredna današnjih 5 žemelj).

Hmelj so prenehali gojiti okoli 1975 leta, zaradi velikega padca cen in preusmeritve zadrug v živinorejo. Stroje je odkupil Hmezad, sušilnice pa so propadle.

Vir: Občina Ravne.si

Fotogalerija

Dogodki

V času, ko se ureja krožišče v Kotljah, se je lastnik odločil urediti tudi območje objekta stare sušilnice, o načrtih za prihodnost bo sporočil v prihodnje