Študenti FTPO izbrali najboljšo recepturo in pripravili material za izdelavo posodic v podjetju Plastika Skaza (FOTO)

Inovativna praksa sodelovanja študentov z industrijo, ki ima pozitiven vpliv za vse udeležence – FTPO in Plastika Skaza d.o.o.
skaz2

Veliko je študij, ki govorijo o tem, da vloga inženirja ni omejena več le na učinkovito reševanje tehničnih izzivov. Poleg obvladovanja osnovnega inženirskega znanja in specifičnih kompetenc na posameznih področjih, bodo namreč morali diplomirani inženirji obvladovati tudi številne mehke veščine oziroma splošne kompetence (kritično razmišljanje, komunikacija, javno nastopanje, reševanje problemov, projektno delo …).

Tako je eden od ključnih strateških ciljev Fakultete za tehnologijo polimerov: »Usposobiti diplomante za izzive prihodnosti v hitro spreminjajočem se svetu«. Kako lahko študenti pridobijo omenjene kompetence? Med drugim s podajanjem snovi na drugačen način in s sodelovanjem s podjetji na projektih že v času študija.  

Slovenjgraška fakulteta izvaja aktivnosti na tem področju že vrsto let, zelo tesno sodeluje z industrijo in vključuje študente v raziskovalno delo ter različne projekte z industrijo. S pomočjo sredstev razvojnega stebra financiranja MIZŠ, pa so pred leti začeli še bolj aktivno razvijati koncepte in inovativne metode tudi v obveznem delu študijskem programu.

Do leta 2020 so želeli, s pomočjo analize trenutnega stanja in dobrih praks v Sloveniji in tujini, pripraviti nov koncept uvajanja aktivnega, sodelovalnega in izkustvenega učenja, usposobiti ter motivirati visokošolske učitelje za uvajanje le-teh ter pilotno začeti izvajati aktivno/sodelovalno/izkustveno učenje pri najmanj 5 predmetih na FTPO.

Preberite tudi: Slovenjgraška fakulteta z novim dekanom in še višjimi cilji (FOTO)

V skladu z načrtovanimi ukrepi so že v študijskem letu 2018/2019 pripravili prvi koncept uvajanja projektnega sodelovalnega učenja na temo »Reciklaža odpadnega duroplasta v podjetju Kolektor«.

V sodelovanju s podjetjem Kolektor Group so si študenti 3. letnika študijskega programa Tehnologija polimerov, 1. stopnja, zadali nalogo, da združijo praktično seminarsko delo študentov 3. letnika rednega študija pri predmetih Polimerno inženirstvo in Tehnologije predelave polimerov.

Študenti so tako v okviru seminarskih in laboratorijskih vaj pri obeh predmetih raziskali možnosti uporabe odpadnega industrijskega duroplasta iz podjetja Kolektor kot polnila za termoplastično matrico. Tako so poleg osnovnega inženirskega znanja in specifičnih kompetenc morali uporabiti tudi splošne kompetence, kot na primer interdisciplinarno in kritično razmišljanje, sposobnost učinkovite komunikacije, javno nastopanje, reševanje problemov in projektno delo.

Tokratni projekt študentov 3. letnika FTPO pa nastaja v sodelovanju z njihovim soustanoviteljem in tesnim partnerjem podjetjem Plastika Skaza d.o.o.. V okviru obveznega predmeta Polimerno inženirstvo je bil študentom s strani podjetja predstavljen konkreten izziv »Razvoj biokompozitnega materiala namenjenega za stik z živili«.

Z omenjenimi smernicami so študenti razdelali izziv, pregledali literaturo, pripravili eksperimentalni načrt, pripravili biokompozitne materiale in jim določili lastnosti. Študenti so izbrali najboljšo recepturo, na podlagi katere so pripravili material za izdelavo posodic v podjetju Plastika Skaza.

Potek in rezultate projekta bodo študenti za predstavnike podjetja Plastika Skaza d.o.o., študente in zaposlene na Fakulteti za tehnologijo polimerov, predstavili ta ponedeljek, 17. 2. 2020 ob 13:00 v prostorih fakultete na Ozarah 19 v Slovenj Gradcu.

Na fakulteti so mnenja, da imajo primeri dobrih praks sodelovanj podjetij in visokošolskih institucij pozitivne vplive za vse deležnike. Podjetja pridobijo nova znanja in spoznajo potencialne kadre, študenti poleg teoretičnega znanja pridobijo dodatne kompetence, ki so ključne za uspešno delo v tem hitro se spreminjajočem svetu, visokošolska institucija pa poglobi sodelovanje s partnerskim podjetjem in se tako rodijo nove priložnosti ter ideje za skupno sodelovanje na razvojnih izzivih.

Z inženirji in drugimi zaposlenimi v podjetju Plastika Skaza d.o.o. zelo dobro sodelujejo že od ustanovitve fakultete, tako na področju raziskav in razvoja kot tudi študija. S svojim strokovnim znanjem in analizno opremo jim pomagajo pri reševanju izzivov.

Ker je vzajemno sodelovanje usmerjeno tudi v razvoj potencialov bodočih inženirjev in uvajanja sodobnih oblik poučevanja, so skupaj v letu 2019 zasnovali prvo inovativno projektno/študijsko sobo, ki študentom, poleg individualnega študija, omogoča ravno to, ustvarjalno timsko/projektno delo v sproščenem okolju, ki spodbuja razvijanje številnih mehkih in splošnih kompetenc.

Besedilo: FTPO

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije