Slovenjgraška fakulteta z novim dekanom in še višjimi cilji (FOTO)

Fakulteta za tehnologijo polimerov je v novo leto vstopila z novim dekanom, docentom dr. Blažem Nardinom, ki je danes na lokaciji novega laboratorija FTPO, na jutranjem srečanju z novinarji, predstavil tudi nekaj aktivnosti, s katerimi bodo še izboljšali delo na fakulteti.

Doc. dr. Blaž Nardin s Fakulteto za tehnologijo polimerov sodeluje že od ustanovitve takrat še Visoke šole za tehnologijo polimerov ter je tudi častni član akademskega zbora FTPO. Vrsto let je bil tudi visokošolski učitelj za področje predelave polimernih materialov. Je bivši direktor Razvojnega centra orodjarstva Slovenije – TECOS, ter kasneje direktor podjetja Gorenje Orodjarna, d.o.o. in nekdanji izvršni direktor Gorenje d.d.. Je podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije ter bivši predsednik Savinjsko-Šaleške Gospodarske zbornice.

Nardin je danes poudaril, da v svojem programu dela izpostavlja štiri ključna področja, na katera se bo v svojem mandatnem obdobju osredotočal, to so; Izobraževanje študentov za potrebe gospodarstva, povezovanje FTPO z gospodarstvom, raziskovalno delo ter razvoj kadrovskega potenciala FTPO.

Doc. dr. Nardin, ki je bil tudi pobudnik za ustanovitev fakultete, je danes dejal, da je 13 let dolga doba. “To, da sem s 1. januarjem postal dekan, je zame pomemben korak v karieri. Zastavili smo si ambiciozne cilje. Naša največja želja je, da se vzpostavi sistem za izobraževanje inženerjev in inženirk, ki bodo služile za potrebe gospodarstva. Da bodo naši študentje res lahko zapolnili to verzel v znanju na področju polimernega inženirstva, ki ga nobena druga fakulteta v Sloveniji ne daje.” Dejal je še, da bodo krepili tudi sodelovanje z industrijo, čeprav že zdaj sodelujejo z več kot stotimi podjetji. Razširili bodo razvojne raziskave tudi s pomočjo nove finančne perspektive na območju EU. Izpostavil pa je tudi razvoj kadrov znotraj same fakultete.

Zanj je pomembno, da bodo študenti FTPO pridobili znanja, ki jih zahtevajo podjetja. Saj kot pravi sam »glavno mora biti izobraževanje potrebnih kadrov za potrebe gospodarstva, da se jih nauči kako črpati znanje za rešitev problema«. Osebno se bo zavzemal, da študenti zaključijo študij in si, kot že rečeno, ustvarijo kariero v gospodarstvu.

Dekan poudarja, da je potrebno okrepiti povezavo s podjetji iz panoge, da bodo prepoznali potencial v štipendiranju profilov, ki jih izobražuje FTPO, prav tako pa je potrebno sodelovanje z lokalnim okoljem, ki mora ustrezno podpreti razvoj deficitarnih poklicev, kamor kadri, ki jih izobražujejo na fakulteti prav gotovo spadajo.

FTPO mora svojo raziskovalno opremo približati uporabi v podjetjih ter s tem približati rezultate znanstveno raziskovalnega dela uporabi v podjetjih. Med drugimi je predstavil njegov »zunanji« pogled na FTPO: »prihajam v urejeno okolje, v institucijo, kjer so urejeni odnosi, organizirana struktura, kjer ni potrebnih večjih sprememb. Stvari, ki dobro tečejo ne menjaj, to je moj moto«.

Glede financ je omenil, da fakulteta dobi približno 40 odstotkov sredstev iz koncesije. Kot je dejal, je njihova želja, da pridobijo višja koncesijska sredstva. “Vendar se samo na ta sredstva ne smemo in nikoli ne bomo zanašali.” Za konec pa je dejal, da bodo kreirali kolektiv, ki bo deloval kot eno.

Več o tem, kdo je novi dekan pa si lahko preberete TUKAJ.