Fakulteta za tehnologijo polimerov v novo leto vstopa z novim dekanom

blaž nardin_fotografija

Fakulteta za tehnologijo polimerov v novo leto vstopa z novim dekanom, docentom dr. Blažem Nardinom.

Docent dr. Blaž Nardin v svojem programu dela, katerega je predstavil na redni seji akademskega zbora FTPO, 6. novembra 2019, izpostavlja 4 ključna področja, na katere se bo v svojem mandatnem obdobju osredotočal, to so; Izobraževanje študentov za potrebe gospodarstva, Povezovanje FTPO z gospodarstvom, Raziskovalno delo ter Razvoj kadrovskega potenciala FTPO.

Docent dr. Blaž Nardin je  bivši direktor Razvojnega centra orodjarstva Slovenije – TECOS, ter kasneje direktor podjetja Gorenje Orodjarna, d.o.o. in bivši izvršni direktor Gorenje d.d.. Je podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije ter bivši predsednik Savinjsko-Šaleške Gospodarske zbornice.

S Fakulteto za tehnologijo polimerov sodeluje že od ustanovitve takrat še Visoke šole za tehnologijo polimerov ter je tudi častni član akademskega zbora FTPO. Vrsto let je bil tudi visokošolski učitelj za področje predelave polimernih materialov. Novega dekana je imenoval Senat FTPO, 27. novembra 2019 , funkcijo pa je nastopil 1. januarja 2020.

Na področju Izobraževanja študentov FTPO je doc. dr. Nardin izpostavil, da je pomembno, da bodo študenti FTPO pridobili znanja, ki jih zahtevajo podjetja. Saj kot pravi sam »glavno mora biti izobraževanje potrebnih kadrov za potrebe gospodarstva, da se jih nauči kako črpati znanje za rešitev problema«. Osebno se bo zavzemal, da študenti zaključijo študij in si ustvarijo kariero v gospodarstvu.

Dekan poudarja, da je potrebno okrepiti povezavo s podjetji iz panoge, da bodo prepoznali potencial v štipendiranju profilov, ki jih izobražuje FTPO, prav tako pa je potrebno sodelovanje z lokalnim okoljem, ki mora ustrezno podpreti razvoj deficitarnih poklicev, kamor kadri, ki jih izobražujemo prav gotovo spadajo.
FTPO mora svojo raziskovalno opremo približati uporabi v podjetjih ter s tem približati rezultate znanstveno raziskovalnega dela uporabi v podjetjih. Med drugimi je predstavil njegov »zunanji« pogled na FTPO: »prihajam v urejeno okolje, v institucijo, kjer so urejeni odnosi, organizirana struktura, kjer ni potrebnih večjih sprememb. Stvari, ki dobro tečejo ne menjaj, to je moj moto«.

Kdo je novi dekan?

Blaž Nardin se je rodil leta 1970 v Celju. Svojo mladost je preživel v Velenju, kjer se je po zaključku osnovne šole vpisal na Šolski center Velenje, smer računalništvo.  Po odsluženem vojaškem roku se je vpisal na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, kjer je leta 1995 diplomiral. Takoj po diplomi se je zaposlil v novo ustanovljenem Razvojnem centru orodjarstva Slovenije – TECOS v Celju in začel delati na projektih kot prvi polno zaposleni strokovnjak. Prijavil se je na razpis za mlade raziskovalce in leta 1999 magistriral, nato pa leta 2004 še doktoriral na področju orodjarstva na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V tem času je na TECOS-u skupaj s sodelavci ustanovil več inovativnih oddelkov in v slovensko industrijo uvedel več različnih tehnologij (simulacije, 3D digitalizacija, ipd.). Leta 2005 je bil imenovan za direktorja TECOS-a.

Leta 2006 je prevzel mesto direktorja podjetja Gorenje Orodjarna, d.o.o. v Velenju. Do leta 2017 je skupaj s sodelavci  v podjetje uvedel več novih tehnologij in pridobil nove kupce, predvsem na področju avtomobilske industrije. Prihodek podjetja se je v njegovem mandatu povečal za 50 %, dobiček pa za petkrat. Bil je ustanovitelj podjetja Gorenje MDM, d.o.o. v Kragujevcu in njegov prvi direktor.

Leta 2007 je bil izvoljen za predsednika Združenja kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Funkcijo je opravljal dva mandata, tretji mandat pa je zaključil predčasno, ker se je februarja 2017 zaposlil v Gorenje d.d. kot izvršni pomočnik uprave, odgovoren za področje pomivalnih strojev. Od leta 2015 je tudi podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije.

Besedilo: FTPO

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije