Search
Close this search box.

Stari most v Dravogradu dobiva novo podobo

V Dravogradu že nekaj mesecev intenzivno obnavljajo stari cestni most, ki bo kmalu kot del kolesarske poti Dravograd - Begant skrbel za varno udeležbo kolesarjev in pešcev v prometu. Odprtje obnovljenega mostu bo predvidoma konec septembra.

Stari most so sicer po izgradnji novega mostu leta 1972 zaprli najprej za motorni promet, kasneje pa tudi za pešce.

Lani je občina Dravograd pridobila 450.000€ evropskih sredstev za obnovo starega cestnega mostu za potrebe kolesarske steze in pešpoti, celotna obnova pa je vredna okoli 600.000€.

Dela izvaja koroško podjetje Vertikala X, obnova pa bo zaključena do 30. septembra. Trenutno poteka montaža ograje, ki bo poskrbela tako za varnost, kot tudi za estetski izgled, saj bo vsebovala plošče s prizori iz krajevne zgodovine ter lokalnimi znamenitostmi. Po montaži ograje bodo površino še preplastili z asfaltom. Obnova mostu je prvi del kolesarske poti, ki bo peljala do Kovtrovega mosta in se pri Begantu priključila k že obstoječi poti.

Projekti zanjo s traso vred so že narejeni, prijavljena pa je v naslednjo evropsko finančno perspektivo.

 

Dogodki