Search
Close this search box.

Smrekovi lubadarji težava tudi v urbanem okolju

Z višanjem temperatur postanejo dejavni tudi smrekovi podlubniki oziroma lubadarji, ki v slovenskih gozdovih povzročijo največ škode, opozarjajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Težavo predstavljajo tudi v urbanem okolju, zato na ministrstvu lastnike smrek pozivajo, naj v primeru znakov napada takoj izvedejo sanitarno sečnjo.

Kot so na ministrstvu zapisali v današnjem sporočilu za javnost, se z višjimi temperaturami začnejo rojenje podlubnikov, zaleganje novih generacij in prehranjevanje na gostiteljskih drevesih. “S svojimi aktivnostmi in načinom življenja sta osmerozobi in šesterozobi smrekov lubadar žuželki, ki v slovenskih gozdovih povzročata največ škode,” so izpostavili.

Lani je gozdarska inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in je pristojna za nadzor nad podlubniki v urbanem okolju, zabeležila izjemno povečanje napada podlubnikov na smreke v urbanem okolju. “Nadaljevanje in širjenje napadov podlubnikov v urbanem okolju pričakujemo tudi letos. Meseci, v katerih podlubniki najbolj ogrožajo smreko, so od aprila do konca oktobra, saj za svojo aktivnost potrebujejo temperature nad 12 stopinj Celzija,” so zapisali.

Znaki napada podlubnikov na smreke so osutost krošnje, vidne vhodne odprtine podlubnika na lubju debel, pocejanje smole na deblu in vidna črvina na lubju koreničnika, v končni fazi pa lubje z debla tudi odpade.

Kot so opozorili na ministrstvu, je posledica nepravočasnega sanitarnega poseka širjenje podlubnikov, kar povzroči njihovo namnožitev. “Že nekaj odraslih hroščev osmerozobega smrekovega lubadarja ali šesterozobega smrekovega lubadarja dodobra oslabi drevo in povzroči odmrtje smreke,” so opozorili.

Odrasli hrošči smrekovih podlubnikov so ob ugodnih vremenskih razmerah sposobni preleteti tudi nekajkilometrske razdalje, zato so podlubniki, ki izletajo z lubadark v urbanem okolju, sposobni zavrtati v zdrava drevesa iglavcev in povzročati škodo večjega obsega tudi v gozdu.

Podlubniki s svojim načinom življenja povzročijo odmrtje drevesa, ki se posledično posuši, postane lomljivo, krhko in statično nestabilno, kar neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje, še posebej, ko na odmrto drevo in njegove dele delujejo zunanje sile, kot so veter, sneg in žled.

Gozdarska inšpekcija zato poziva lastnike smrek v urbanem okolju, da naj redno opazujejo svoja drevesa in v primeru katerega koli znaka napada podlubnikov na smreki takoj izvedejo sanitarno sečnjo in ukrepe za uničenje zalege podlubnikov.

“Pri izvajanju sanitarne sečnje je potrebna izjemna pazljivost, tako zaradi možnosti poškodb pri delu kot zaradi možnosti ogrožanja zdravja in življenja ljudi ter možnosti poškodb objektov in ostalega premoženja ljudi. Posek drevja v urbanem okolju je še posebej zahtevno in nevarno opravilo, zato ga je treba zaupati usposobljenim in preverjenim izvajalcem,” so dodali.