Search
Close this search box.

Slovenjgraški župan je ob potrditvi rekordno visokega proračuna izrazil zadovoljstvo, v prihodnje leto zre optimistično

Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na današnji seji potrdili proračun za prihodnje leto, ki je najvišji doslej. Predvideva za 31,5 milijona evrov odhodkov, od tega kar 56 odstotkov za naložbe. Župan Tilen Klugler je ob potrditvi proračuna izrazil zadovoljstvo, v prihodnje leto zre optimistično

Poleg visokega deleža za naložbe, ki je prav tako najvišji doslej, Kluglerja z zadovoljstvom navdaja tudi to, da s proračunom ohranjajo financiranje in sofinaciranje vseh ostalih dejavnosti in da ni bilo treba nikomur nič odvzeti. “To daje upanje, da je to tista prava pot,” je ob potrditvi proračuna dejal Klugler.

V primerjavi z osnutkom proračuna za prihodnje leto je danes potrjen predlog vseboval nekaj manjših sprememb. Med drugim so v proračun vključili stroške za izvedbo nadomestnih volitev v vaški skupnosti Razbor, občina je nekoliko povečala postavko za sofinanciranje osebne asistence invalidov, na novo je predvidela tudi nekaj sredstev za sofinanciranje nakupov rastlinjakov.

Sicer pa bo več kot polovica sredstev iz proračuna za 2021 namenjena za naložbe, pri čemer velik del predstavljajo tudi investicijska sredstva iz evropskih in državnih virov. Prihodnje leto bodo v Slovenj Gradcu največ namenili za gradnjo bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov, dodatne kolesarske poti, za naložbo v ultrafiltracijo vode, širitev podjetniške cone v Pamečah in prenovo ulic okoli Glavnega trga.

Med največje naložbe spadajo še dokončanje gradnje bloka neprofitnih stanovanj, nakupi zemljišč in začetek del za prizidek k Tretji osnovni šoli.

Pred potrditvijo proračuna so svetniki z nekaj vzdržanimi glasovi potrdili tudi predloge predinvesticijskih dokumentov za projekte, ki so vključeni v proračun 2021 in jih je bilo treba potrditi.

S takšnim postopkom se sicer med drugim ni strinjal svetnik Janez Potočnik (Slovenjegraška lista za mesto in podeželje), ki je poudaril, da ne želi vnaprej potrjevati nobenih t. i. dokumentov identifikacije investicijskih projektov, ker meni, da je to lahko vsebinsko problematično, če se dokumenti samo formalno potrjujejo.

Potočnik je sicer posvaril tudi pred pretirano evforijo ob rekordno visokem proračunu za prihodnje leto, ki ga je sicer podprl. “Treba se je zavedati, da je pred nami posebno leto, za katerega ne vemo, kakšno bo. Tudi ne vemo, kakšno bo financiranje in ali bo tako gladko potekalo, kot smo si zamislili,” je med drugim dejal Potočnik. Ob tem je spomnil, da se je priprava nekaterih največjih projektov, ki se bodo izvajali, začela že pod prejšnjo občinsko oblastjo.

Slovenjgraški svetniki so danes brez razprave soglasno potrdili tudi tretji rebalans letošnjega občinskega proračuna, ki predvideva za 24,5 milijona evrov odhodkov.

Dogodki

Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na današnji seji potrdili proračun za prihodnje leto, ki je najvišji doslej. Predvideva za 31,5 milijona evrov odhodkov, od tega kar 56 odstotkov za naložbe. Župan Tilen Klugler je ob potrditvi proračuna izrazil zadovoljstvo, v prihodnje leto zre optimistično