Slovenjgraška občina z analizo stanja in zbiranjem predlogov v prenovo prostorskega načrta

Mestna občina Slovenj Gradec do konca januarja prihodnje leto zbira pobude in predloge občanov za spremembe občinskega prostorskega načrta. Prenovo načrta na občni vidijo kot eno zahtevnejših nalog, župan Tilen Klugler pa poudarja, da bo prenovljen načrt osnova nadaljnjega razvoja občine. Medtem umeščanje južne obvoznice še ni zaključeno.

Občani imajo od začetka novembra letos do konca januarja prihodnje leto čas, da občini na posebej določenem in na spletni strani občine objavljenem obrazcu posredujejo, če želijo kje na svojih zemljiščih spreminjati namembnost iz kmetijskega zemljišča v stavbno ali obratno, je za STA pojasnil župan Klugler.

Občani se namreč s tovrstnimi predlogi večkrat obračajo na občino, zdaj imajo torej možnost, da to storijo na za to uradno določenem obrazcu, v nadaljnjem postopku pa se bodo do njihovih predlogov opredelile strokovne službe. Potrjene predloge bodo vključili v sicer večjo prenovo občinskega prostorskega načrta, za potrebe katere je občina že naročila temeljito analizo stanja in potreb v prostoru občine.

Analizo pripravlja podjetje Locus iz Domžal, predvidoma naj bi jo občini predložili do konca letošnjega leta. Z analizo bodo med drugim skušali odgovoriti na vprašanja, kaj slovenjgraška občina potrebuje v naslednjih 30 letih, torej koliko vrtcev, stanovanjskih blokov, kmetijskih zemljišč, podjetniških con in podobno.

“Analiza bo osnova za pripravo novega prostorskega načrta,” je dodal župan, ki ocenjuje, da bosta priprava in sprejemanje prenovljenega občinskega prostorskega načrta predvidoma potekali ves prihodnji mandat. Klugler je sicer edini županski kandidat na prihajajočih lokalnih volitvah.

Medtem še vedno poteka tudi že večletno umeščanje slovenjgraške južne obvoznice v prostor občine. Južna obvoznica bo služila kot navezovalna cesta na hitro cesto tretje razvojne osi, že dlje časa pa del lokalnih prebivalcev razburja predvidena trasa, ki poteka čez kmetijska zemljišča. Kmetje in predstavniki okoljskih organizacij se zavzemajo za rešitev, ki gre skozi gozd in ne bi tako močno posegla v kmetijska zemljišča, a na občini so že večkrat navedli, da je to rešitev Dars že večkrat zavrnil.

Kljub temu da je občina že večkrat poudarila nujnost potrditve predlagane trase, pa ta še vedno ni umeščena v prostor. Na občini trenutno po županovih besedah v postopkih pred začetkom pridobivanja vseh potrebnih soglasij usklajujejo dve nasprotujoči si mnenji.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije