Slovenjgraška občina s potrjenim rebalansom in večletno strategijo za starejše

V Mestni občini Slovenj Gradec ugotavljajo, da imajo za področje skrbi za starejše že zdaj sorazmerno dobro infrastrukturo in nosilce aktivnosti, a delovanje nosilcev pomoči starejšim poteka neusklajeno in nepovezano. To želijo spremeniti s pomočjo strategije, ki so jo danes potrdili mestni svetniki. Potrdili so tudi prvi rebalans proračuna.

Slovenjgraški mestni svetniki so na popoldanski seji soglasno potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna, kar bo po besedah župana Tilna Kluglerja omogočalo nadaljnje nemoteno poslovanje občine. Rebalans, ki so ga med drugim pripravili zaradi sprememb dinamike sofinanciranja večjih projektov, predvideva odhodke v višini 44,4 milijona evrov, kar je 14 odstotkov več, kot je v sprejetem proračunu za letos.

Prihodnje usmeritve delovanja na področju starejših pa so svetniki zastavili s potrjeno strategijo za starejše v Mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 2022-2026, v kateri je predstavljen tudi podroben pregled trenutnega stanja.

Temeljna ugotovitev je, da smo zelo dobri, a neusklajeni. In zato moramo v prihodnje delovati na višji stopnji organiziranosti,” je v predstavitvi predloga strategije dejal mestni svetnik in osrednji snovalec strategije Boris Raj. Vizija v strategiji je, da občina postane najbolj prijazna občina starejšim pri nas, mesto Slovenj Gradec pa starosti prijazno mesto.

Tako se občina skladno s strategijo, ki opredeljuje devet ciljev, želi čim prej vključiti v združenje starosti prijaznih občin, pri čemer Raj ugotavlja, da kriterije združenja v občini že zdaj marsikje presegajo. Sicer pa strategija med drugim predvideva koordinatorja skrbi za starejše na občini, za učinkovito delovanje usklajenega sistema nosilcev pa bo po načrtih še naprej skrbel svet seniorjev, ki deluje kot posvetovalno telo župana.

“Z zastavljenimi cilji želimo v prihodnje starejšim ponuditi še bolj prijetno bivanje v občini, sprejeti strategiji pa bo sledil tudi akcijski načrt,” je pojasnil župan. Med drugim so med ukrepi v strategiji, ki so sicer mnogi že v teku, zapisani gradnja varovanih stanovanj in širitev doma za starostnike, brezplačni prevozi za starejše ter da bo občina razvijala podporno okolje in programe, ki bodo omogočali samostojnejše in neodvisno življenje starejših.

Mestni svetniki so se na današnji seji, ki še poteka, seznanili tudi z informacijami o varnostni problematiki v občini v lanskem letu. Med drugim so policisti na območju slovenjgraške policijske postaje lani obravnavali 158 prometnih nesreč, kar je več kot leto prej, ko so jih obravnavali 115. To bi lahko pripisali tudi omejitvam gibanja v letu prej, je v predstavitvi poročila med drugim dejal pomočnik načelnika policijske postaje Slovenj Gradec Boris Šmid.

Statistika kaže, da živimo v eni najbolj varnih občin, je podatke med drugim pospremil župan.

Ena od prioritet policije sicer še naprej ostaja delo na področju problematike družinskega nasilja, pri čemer policisti ugotavljajo, da je ta problematika še vedno pereča. Lani so policisti slovenjgraške policijske postaje izrekli 19 prepovedi približevanj, kar je enako kot leto prej.