Search
Close this search box.

Slovenjgraška občina načrtuje ureditev varne šolske poti v naseljih Gradišče in Pameče-Troblje

Slovenjgraška občina načrtuje ureditev varne šolske poti v naseljih Gradišče in Pameče-Troblje. Vrednost naložbe znaša skoraj 287.000 evrov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je občina v ta namen pridobila nekaj več kot 184.000 evrov nepovratnih sredstev, je zapisano na spletnih straneh občine.

V okviru naložbe je predvidena obnova lokalne ceste in izgradnja hodnika za pešce v skupni dolžini okoli 740 metrov, ki bo povezoval obrobne dele naselja z vaškim jedrom Pameče-Troblje, v katerem se nahajajo trgovina, gasilski dom, stanovanjske stavbe, vrtec, šola, in ki predstavlja osrednji prostor za uporabnike, tako dnevne, kot tudi tiste, ki se sprehajajo skozi njega in so občasni uporabniki.

Projekt ima po oceni slovenjgraške občine širok vpliv na razvoj naselij Pameče-Troblje in Gradišče. S samo ureditvijo bodo izboljšali kakovost življenja za vse občane občine ter zagotovili enakovrednejše bivalne pogoje občanom na podeželskem območju omenjenih naselij.

Investicija bo zadovoljevala potrebe lokalnih povezav, zmanjšala se bo količina prašnih delcev, kar bo pozitivno vplivalo na zdravje ljudi, z ureditvijo se bo uredila varna šolska pot. Urejena cestna infrastruktura bo pomenila, ne le boljšo povezavo, temveč tudi večjo prometno varnost samih udeležencev v prometu.

Z izvedbo projekta bodo prav tako izboljšali dostop do turistično pomembnejših območij, kulturnih in športnih dogodkov, ki se odvijajo v vaškem jedru Pameče-Troblje in s tem povečali obisk in frekvenco prireditev. Ker lokalno prebivalstvo prehaja vedno bolj na motorizirano gibanje, bo imela ureditev pozitiven vpliv na počutje udeležencev v prometu, prinesla bo tudi varno dostopnost centraliziranega dela naselja. Predvsem bo omogočila otrokom varno pot do šole in vrtca, so še zapisali na slovenjgraški občini.

Dogodki

Slovenjgraška občina načrtuje ureditev varne šolske poti v naseljih Gradišče in Pameče-Troblje. Vrednost naložbe znaša skoraj 287.000 evrov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je občina v ta namen pridobila nekaj več kot 184.000 evrov nepovratnih sredstev, je zapisano na spletnih straneh občine.