Slovenjgraška glasbena šola se seli v dolgo pričakovane nove prostore

Po petih letih gradnje z nekoliko ovirami je Glasbena šola Slovenj Gradec tik pred selitvijo na novo lokacijo, kjer bo v pritličju razstavljena tudi arheološka najdba, ki je bila ob začetku gradnje odkrita prav tam. Novi prostori bodo zagotavljali tudi zvočno izoliranost in primerno akustiko, kar ima za pouk glasbe še posebej veliko vrednost.

Glasbena šola Slovenj Gradec je izgrajena v velikosti 1.513,59 m2 neto tlorisne površine osnovnega in veznega dela.

Tako osnovni kot tudi vezni objekt se nahajata v štirih etažah. Vezni del predstavlja povezavo z dvorano, ki je projektno že predvidena, a se bo realizirala v drugi fazi in bo vključena v Trajnostno urbano strategijo. V kleti objekta so tehnični prostori in učilnica za ples, v pritličju in nadstropju so skupinske in individualne učilnice ter učilnica za orkester. V nadstropju so poleg individualnih učilnic še prostori za učitelje, v mansardi pa je dvorana za nastope. V vseh etažah so tudi spremljajoči prostori in površine za komunikacije. Posamezne etaže so dostopne preko komunikacijskega stopnišča, dostop v vse etaže pa je možen tudi z dvigalom, ki bo omogočal normalno uporabo glasbene šole tudi gibalno oviranim osebam. Objekt je opremljen s sodobno opremo, posebna pozornost med gradnjo pa je bila namenjena zvočni izolaciji in akustiki posameznih prostorov. Energent ogrevanja je plin v kombinaciji s toplotno črpalko, konvektorski radiatorji pa omogočajo tako ogrevanje kot hlajenje posameznih prostorov.

Vse od ustanovitve leta 1953 je imela Glasbena šola svoj dom v rojstni hiši Huga Wolfa. Ko so nato leta 2010 tam pričeli z urejanjem muzeja Huga Wolfa,  je ustanova, ki skrbi za glasbeno izobrazbo otrok občin Slovenj Gradec in Mislinja, potrebovala nov prostor. Že istega leta se je pričela gradnja novega objekta, ki pa je že v samem začetku poskrbela za presenečenje. Z arheološkimi raziskavami lokacije je Koroški pokrajinski muzej odkril ostanke poznosrednjeveške poselitve. Prvič je bil v Slovenj Gradcu dokumentiran skoraj do višine 3m ohranjen zidan objekt, ki po prvih analizah sodi v 16. stoletje, med izkopavanji pa je bila najdena tudi nekoliko mlajša opečnata filtrirna cisterna povezana v sistem treh kanalov. Po končanih raziskavah so bile vse odkrite ostaline zasute, cisterna pa se je skupaj z kamnitim pokrovom ohranila in situ in bo za obiskovalce na ogled v pritličju glasbene šole. Ob cisterni je muzej pripravil stalno razstavo, ki predstavlja rezultate arheoloških izkopavanj na tej zanimivi lokaciji znotraj srednjeveškega obzidja.

Objekt se je pričel graditi leta 2010. Izvajalec gradbeno obrtniških del do III. gradbene faze so bile Koroške gradnje, d. o. o. Gradnja se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in nerealiziranega sofinanciranja MIZKŠ prekinila in nadaljevala konec leta 2014 z novim izvajalcem Dema plus d.o.o., Ljubljana. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 1.986.900 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport v skupni višini 983.907 EUR, oz. 44,08% vrednosti investicije.

Uradna otovoritev šole bo 15. 9. 2015.