Slovenj Gradec: Pripravili osnutek razvojne strategije za privabljanje in ohranjanje podjetij

Mestna občina Slovenj Gradec je pripravila Razvojno strategijo 2022-2030 za privabljanje in ohranjanje podjetij. Namen strategije je pripraviti akcijski načrt s konkretnimi cilji in ukrepi, ki bo prispeval k oblikovanju celostnega ekosistema storitev in ustreznih pogojev za aktivno podporo obstoječih podjetij in samostojnih podjetnikov ter nastajanje oziroma privabljanje novih. Končni cilj so nova kakovostna delovna mesta in živahno poslovno okolje

Zakaj strategija ravno zdaj? Razlogov je več: smo na pragu nove evropske finančne perspektive, v pripravi je sprememba občinskega prostorskega načrta, ker obstoječa, razvojno naravnana podjetja, razmišljajo o trajni rešitvi, pa tudi, ker si Mestna občina Slovenj Gradec na področju gospodarstva želi napredek.

Dejstvo je, da podjetja za nadaljnji razvoj in rast potrebujejo nove proizvodne prostore, ustrezen kader, želijo si tudi več medsebojnega sodelovanja.     

Osnutek dokumenta, ki ga je 19. oktobra 2022  na 36. redni seji potrdil Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec bo v javni razpravi do konca meseca novembra.  

Morda v predlogu strategije pogrešate kakšno pomembno informacijo, področje, vsebino, dobro prakso? Je v njej zapisano kaj, s čimer se ne strinjate? Kako komentirate predlagane ukrepe? Imate predlog za dodaten ukrep? Bi želeli še kaj dodati?    

Vaš pripombe, pobude, predloge in vprašanja bodo do konca meseca novembra zbirali na elektronskem naslovu gp@slovenjgradec.si, zadeva: POP

Osnutek strategije je na ogled TUKAJ.

Po zaključeni javni razpravi bodo organizirali še strateško delavnico, katere cilj je izdelava načrta vseh aktivnosti za izvajanje in doseganje strategije.  

Vir: MO Slovenj Gradec

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije