Skupina Sij lani z 29 milijoni evrov čistega dobička

Skupina Sij je po revidiranih podatkih lani ustvarila 962,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 36,8 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček je znašal 29,2 milijona evrov, potem ko je skupina glede na letno poročilo predlani zabeležila 49,9 milijona evrov čiste izgube.

Skupina je lani ustvarila 100,8 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA), kar je 2,7-krat več kot v letu 2020. EBITDA-marža je znašala 10,5 odstotka in je bila za 5,1 odstotne točke višja kot predlani, je prvo informacijo o glavnih rezultatih poslovanja Skupine Sij v letu 2021 danes na spletni straneh Ljubljanske borze objavila družba Sij – Slovenska industrija jekla.

Skupina, ki je prisotna v več kot 70 državah in je eden največjih slovenskih izvoznikov, je lani na tujih trgih ustvarila 85,2 odstotka prihodkov od prodaje.

Poleg načrtovanih naložb so realizirali tudi nekatere projekte iz leta 2020 in tako za naložbe lani namenili 56 milijonov evrov. Februarja je skupina s sindikatom devetih tujih in domačih bank podpisala novo sedemletno sindicirano pogodbo v vrednosti 230 milijonov evrov za zagotavljanje dodatnih likvidnostnih rezerv za dolgoročni razvoj skupine ter financiranje naložb, ki bodo skladno s strategijo do leta 2025 usmerjene v povečanje učinkovitosti proizvodnje in trajnostni razvoj, okoljske projekte, delovanje po principih krožnega gospodarstva in energetsko učinkovitost, so sporočili.

Podrobnejše informacije o poslovanju bodo objavljene v okviru revidiranega letnega poročila družbe in skupine Sij za poslovno leto 2021, so napovedali.