Search
Close this search box.

Skupina Salus lani podvojila čisti dobiček

Skupina Salus je v letu 2020 ustvarila dobrih 400 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja, kar je dobrih 52 milijonov evrov več kot leto prej. Čisti dobiček skupine se je skoraj podvojil na 10,1 milijona evrov, je Salus danes objavil prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Dobiček iz rednega poslovanja skupine je s predlanskih 7,9 milijona evrov lani nanesel 12,3 milijona evrov, redni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa je bil za 4,5 milijona evrov višji in je znašal 16,2 milijona evrov. “Skupina Salus je z doseženimi poslovnimi rezultati presegla zastavljeni plan za leto 2020,” so v poročilu o nerevidiranih izkazih zapisali v družbi.

Matična družba Salus je medtem lani ustvarila 835.396 evrov izgube iz rednega poslovanja, čisti dobiček pa je znašal 4,8 milijona evrov.

Prihodki družbe Salus veletrgovina, ki je največja družba v skupini, so znašali 311,6 milijona evrov in so bili za slabih 35 milijonov evrov višji od tistih iz leta 2019. Čisti dobiček družbe se je prav tako povečal in je dosegel 5,6 milijona evrov.

Skupina Salus za letos načrtuje čiste prihodke od prodaje v višini približno 415 milijonov evrov. Načrtovane prihodke bo veletrgovec z zdravili in medicinskimi pripomočki poskušal doseči z večanjem obsega poslovanja oz. z novimi storitvami, so že decembra napovedali v Salusu.

Čisti dobiček skupine, ki jo poleg matične družbe sestavlja še osem družb v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Severni Makedoniji, naj bi se letos oblikoval v višini 8,8 milijona evrov.

Dogodki

Skupina Salus je v letu 2020 ustvarila dobrih 400 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja, kar je dobrih 52 milijonov evrov več kot leto prej. Čisti dobiček skupine se je skoraj podvojil na 10,1 milijona evrov, je Salus danes objavil prek spletnih strani Ljubljanske borze.