Search
Close this search box.

Seznam: Od sobote več izjem od pogoja PCT za koriščenje zdravstvenih storitev

Novi odlok od sobote širi seznam izjem, kjer pogoj PCT ni zahtevan. Med njimi so tudi nujne zdravstvene storitve, ki jih je ministrstvo danes podrobneje opredelilo. Med njimi so med drugim z nosečnostjo povezani pregledi, patronažni obiski in vsi reševalni prevozi. Ministrstvo je objavilo tudi seznam ustreznih dokazil za dokazovanje pogoja PCT.

STA objavlja seznam zdravstvenih storitev, pri katerih ni treba izpolnjevati pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT), in seznam ustreznih dokazil za izkazovanje pogoja PCT.

Izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike ne velja v primerih nujnih zdravstvenih storitev, ki vključujejo:
– nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve,
– zdravstveno varstvo otrok,
– zdravstveno varstvo ogroženih skupin,
– zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro,
– zdravstvene preglede žensk v zvezi z nosečnostjo,
– zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti,
– zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov,
– obvezna cepljenja, imunoprofilakso in kemoprofilakso,
– zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam, storitev v zvezi s presaditvijo organov,
– patronažne obiske, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,
– radioterapijo, dializo in druge nujne najzahtevnejše diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske posege,
– vse reševalne prevoze,
– storitve za zagotavljanje krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno s krvodajalci,
– na primarni zdravstveni dejavnosti vse neodložljive zdravstvene storitve.

Uporabniki zdravstvenih storitev, ki predstavljajo izjemo v zgoraj navedenih primerih, morajo predhodno izpolniti epidemiološki vprašalnik, objavljen na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, poudarjajo na ministrstvu za zdravje. Epidemiološkega vprašalnika ni treba izpolniti v primeru izpolnjevanja pogoja PCT.

Dokazilo o cepljenju lahko se po navedbah ministrstva za zdravje izkaže z:
– izpolnjeno pripravljeno kartico proizvajalca cepiva ali cepilnega mesta,
– vpisom v knjižico o cepljenju,
– izdanim potrdilom o opravljenem cepljenju,
– evropskim digitalnim covidnim potrdilom o cepljenju.

Dokazilo o prebolevnosti se izkaže z:
– dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni.

Testiranje se dokazuje s potrdilom o:
– negativnem rezultatu hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur,
– negativnem rezultatu PCR-testa, ki ni starejši od 72 ur.

Dokazilo o testiranju je lahko v oblikah:
– izdano potrdilo o rezultatu opravljenega testiranja izvajalca testiranja,
– evropsko digitalno covidno potrdilo o testiranju.

Sporočilo SMS ni verodostojno za dokazovanje pogoja testiranja, opozarjajo na ministrstvu.

Imetniki digitalne identitete lahko digitalno covidno potrdilo o cepljenju pridobijo na spletnem mestu zVem ali pa si aplikacijo zVem namestijo na pametni telefon, pojasnjujejo na ministrstvu. Digitalno covidno potrdilo si uporabniki storitev lahko natisnejo tudi v lekarnah po Sloveniji na osnovi zdravstvene izkaznice. Cena tiska je dva evra, so še sporočili z ministrstva.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dogodki