Search
Close this search box.

Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine

Na Finančni upravi RS (Furs) samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2022, ki so jih konec marca poslali nekaj manj kot enemu milijonu zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo - če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno.

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na Fursu. V ugovoru, ki ga je mogoče vložiti elektronsko prek sistema eDavki oz. osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, pa lahko uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je ni že prej.

Tistim zavezancem, ki se z informativnim izračunom strinjajo, ni treba storiti ničesar, saj bo v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba.

Prvi paket, v katerem je bilo 961.322 informativnih izračunov dohodnine za leto 2022, je finančna uprava odpremila na pošto 31. marca.

Zavezancev, ki so lani med letom plačali preveč dohodnine, je bili v tem paketu 543.039 in tem bo Furs preveč plačane zneske vrnil do 31. maja. Skupaj gre za 93,9 milijona evrov, povprečni znesek vračila pa znaša 173 evrov.

Ob tem na Fursu opozarjajo, da bodo pred nakazilom zneska za vračilo izvedli pobote za vse neplačane obveznosti teh zavezancev. To bodo storili 11. maja, zavezanci pa bodo o tem obveščeni, če bo znesek pobota presegel deset evrov.

Z doplačili pa je bilo v prvem paketu 66.626 zavezancev. Skupaj 29,5 milijona evrov oz. v povprečju 443 evrov vsak morajo plačati najpozneje do 2. junija. Letošnja novost je možnost poravnave te obveznosti z direktno obremenitvijo oziroma “trajnikom”, za kar morajo soglasje Fursu oddati najpozneje do danes.

Drugi sveženj informativnih izračunov za preostale zavezance bo sledil predvidoma konec maja, kdor tudi še takrat ne bo prejel informativnega izračuna, pa bo moral napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija.

Dogodki

Na Finančni upravi RS (Furs) samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2022, ki so jih konec marca poslali nekaj manj kot enemu milijonu zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo - če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno.