Search
Close this search box.

S ponedeljkom spremembe pri izjemah za vstop v državo in na seznamu rdečih držav

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021, so sporočili po seji vlade.

Vlada je v danes sprejetem odloku o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 določila, da so za vstop v državo poleg testov PCR in potrdil o preboleli bolezni, opravljenih oz. izdanih v državah članicah EU oz. schengenskega območja, veljavni tudi testi oz. potrdila iz ZDA in Velike Britanije.

Sprememba obratovalnega časa na kontrolni točki Neblo

Na kontrolni točki Neblo se spremeni dopoldanski čas obratovanja, in sicer bo odprta med 5. in 9. uro, pri popoldanskem času obratovanja ni sprememb (med 16. in 19. uro).

Veljavni tudi PCR testi in potrdila o preboleli bolezni, opravljeni v ZDA in ZK

Poleg PCR testov in potrdil o preboleli bolezni, opravljenih oziroma izdanih v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja, se priznajo tudi tisti iz Združenih državah Amerike in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Natančnejše poimenovanje cepiv posameznih proizvajalcev

Med splošnimi izjemami za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu je tudi dokazilo o cepljenju zoper Covid-19. Priznava se dokazilo o cepljenju zoper Covid-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Comirnaty Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva Covid-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Covid-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

Izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata PCR testa

Med te izjeme so dodani akreditirani novinarji na službeni poti v tujini in osebe, ki vstopajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki prihaja iz države ali regije na rdečem seznamu:

1.     osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza,

2.     osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Slovenije;

3.     osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najpozneje v šestih urah po vstopu;

4.     osebi z diplomatskim potnim listom;

5.     predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6.     osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

7.     otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

8.     pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;

9.     pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;

10.  pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini (taka oseba mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec);

11.  osebi, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

12.  dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje;

13.  osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

Izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo sedemdnevnega negativnega rezultata PCR ali HAG testa

Med te izjeme se namesto dnevnih delovnih migrantov dodajo delovni migranti in osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev, pod pogojem, da se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

1.     čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;

2.     osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje, in se vrača najkasneje v petih dneh po prehodu meje;

3.     osebi, ki je že dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

4.     osebi, ki prevaža dnevnega šolarja (ne glede na njegovo starost) in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;

5.     osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

6.     državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 12 urah po prehodu meje.

PCR ali HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije oziroma schengenskega območja, Združenih državah Amerikeali Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Seznam rdečih držav

Na seznamu držav članice Evropske unije oziroma schengenskega območja so spremembe pri Avstriji, Danski in Španiji. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

Avstrija je po novem v celoti rdeča, prav tako Danska, v Španiji pa so rdeče vse administrativne enote razen Extremadure, Galicije, Balearskih otokov, Murcie in Valencie.

·         Države članice EU/schengenskega območja

 1. Andora
 2. Avstrija
 3. Belgija
 4. Bolgarija
 5. Ciper
 6. Češka
 7. Danska
 8. Estonija
 9. Finska (samo posamezne administrativne enote): administrativni enoti Uusimaa in Južna Finska
 10. Francija: vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskega ozemlja Guyane
 11. Grčija
 12. Hrvaška
 13. Irska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Vzhodna in Osrednja regija
 14. Italija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativne enote Sardinija
 15. Latvija
 16. Lihtenštajn
 17. Litva
 18. Luksemburg
 19. Madžarska
 20. Malta
 21. Monako
 22. Nemčija
 23. Nizozemska
 24. Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Oslo, Rogaland, Vestfoldog Telemark in Viken
 25. Poljska
 26. Portugalska (samo posamezne administrativne enote): avtonomna regija Madeira
 27. Romunija
 28. San Marino
 29. Slovaška
 30. Španija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativnih enot Extremadura, Galicija, Balearski otoki, Murcia in Valencija
 31. Švedska
 32. Švica
 33. Vatikan

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dogodki