Search
Close this search box.

Razpisan je fotografski natečaj Mežica v 4 letnih časih

Organizator fotografskega natečaja je javni kulturni zavod Narodni dom Mežica.

Vsebina natečaja je izbor najboljše fotografije občine Mežica za vsak mesec med 1. decembrom 2022 in
30. novembrom 2023.

Turizem v Mežici je perspektivna panoga. Mežica je še neraziskan naravni biser, neokrnjena narava, butičnost, varnost in pristnost lokalnih doživetij pa so atributi tega kraja pod Peco.

Tema: Fotografije morajo prikazovati vsebino, ki ustreza posameznemu mesecu. Prikazuje lahko motive iz
narave, aktivnosti v naravi, tehnično in kulturno dediščino kraja, arhitekturne posebnosti, dogodke v
kraju in vsakdanji utrip, ki vključuje ljudi, njihovo delo, njihovo ustvarjanje.

Fotografski natečaj bo objavljen na spletni strani Občine Mežica in na socialnih omrežjih (Facebook,
Instagram) občine Mežica in JKZ Narodni dom Mežica. Prav tako bodo tam mesečno objavljene
nagrajene fotografije. Avtorji mesečno izbranih fotografij bodo prejeli nagrado, fotografija leta pa tudi 150,00€.

Vsak udeleženec lahko sodeluje s 3 fotografijam. Z oddajo fotografij vsi udeleženci natečaja potrjujejo, da so avtorji fotografij in da se strinjajo s pravili in pogoji natečaja. Fotografski natečaj je namenjen le fizičnim osebam.

V ocenjevanje bodo sprejeta samo dela, ki bodo/so nastala na območju občine Mežica. Vsi udeleženci se z oddajo fotografij strinjajo, da se njihova dela lahko uporabijo v promocijske namene organizatorja (z navedbo avtorja fotografije ob objavi). Avtor z oddajo fotografij na organizatorja prenese vse materialne in avtorske pravice, zlasti tiste, ki mu bodo omogočale uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih za potrebe promocije.

Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja ter predpisanimi vsebinskimi in tehničnimi zahtevami (v
nadaljevanju), ne bodo upoštevane.
V primeru, da so na fotografiji upodobljene osebe, ki so prepoznavne s prostim očesom, je avtor fotografije dolžan ob fotografiji dodati še dovoljenje za fotografiranje, s strani omenjene osebe.
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša
od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo
zastopa.

Udeleženci v fotografskem natečaju lahko sodelujejo večkrat. Šteje se, da s samim sodelovanjem v
njem sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z natečajem, sprejema pravila le tega in se z njimi
strinja.
Fotografije morajo biti poslane do zadnjega dne v mesecu za vsak aktualni mesec.

Strokovna ocenjevalna komisija je sestavljena iz 3 članov, in sicer:
• 1 predstavnik JKZ Narodni dom Mežica;
• 1 predstavnik Komisije za turizem občine Mežica;
• 1 predstavnik fotografske stroke.

Prijava

Fotografije pošljite po e-pošti na naslov: turizem@mezica.si.
• Ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja.
• Fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG, PNG ali
RAW formatu.
• Fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 1600 x 1200 svetlobnih točk (pixlov).
• Fotografija mora ustrezati temi razpisanega natečaja.

Strokovna ocenjevalna komisija bo ocenila fotografije, ki bodo prispele po elektronski pošti
najkasneje do 15. dne v mesecu za vsak prejšnji mesec.
Strokovna ocenjevalna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala vse pravočasno prispele fotografije, ki
ustrezajo predmetu, temi in pogojem natečaja. Fotografije bodo izbrane po kriteriju skladnosti s
temo, izvirnosti, kakovosti oz. tehnične dovršenosti fotografij.

Vse dodatne informacije lahko pridobite na e-naslovu turizem@mezica.si

Besedilo: Javni kulturni zavod Mežica

Dogodki

Organizator fotografskega natečaja je javni kulturni zavod Narodni dom Mežica.