Search
Close this search box.

Razpis: 15 milijonov evrov za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014­-2020 za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov.
Fotografija je simbolična

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014­-2020 za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov – iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Razpisanih je 15 milijonov evrov, od tega 300.000 evrov za naložbe majhnih kmetij, 5 milijonov evrov za naložbe kmetij ter 9,7 milijona evrov za naložbe podjetij.

Vložitev vlog poteka od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 2023 do 14. ure.

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet,
  • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
  • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

Nepovratna sredstva so v višini 15 milijonov evrov, od tega:

  • 300.000 evrov za naložbe majhnih kmetij (sklop A),
  • 5 milijonov evrov za naložbe fizičnih oseb – kmetije (sklop B) in
  • 9,7 milijona evrov za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (sklop C).

Nepovratna sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz PRP 2014–2020 in proračuna Republike Slovenije.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1,5 milijona evrov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja 3 milijone evrov podpore, upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, pa največ 5 milijonov evrov podpore.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Več informacij si preberite TUKAJ.

Vir: Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014­-2020 za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov.