Search
Close this search box.

Preverite, kje so bile mejne koncentracije delcev PM 10 presežene največkrat

Mejna dnevna koncentracija škodljivih delcev v zraku PM 10 je bila po še nedokončnih podatkih Arsa lani največkrat presežena na merilnem mestu ob Cankarjevi ulici v Murski Soboti, in sicer 29-krat. Lani tako na nobeni merilni lokaciji v Sloveniji mejne dnevne vrednosti niso bile presežene več kot dovoljenih 35-krat. Letos pa so razmere slabše.
Fotografija je simbolična

Meritve koncentracij različnih snovi v zraku so najzanesljivejši pokazatelj stanja kakovosti zunanjega zraka na določenem območju. Agencija RS za okolje (Arso) v okviru državne mreže izvaja meritve kakovosti zunanjega zraka po Sloveniji, prav tako meri različna onesnaževala. Poleg meritev v državni mreži potekajo meritve tudi v dopolnilnih mrežah, ki jih izvajajo drugi izvajalci.

Lani so bile po navedbah Arsa vremenske razmere v Sloveniji v zimskih mesecih ugodne za kakovost zraka, saj so bile ravni delcev PM 10 nižje kot leto prej. Letos kaže slabše, saj je bila denimo v Murski Soboti samo v januarju kar 16 dni presežena mejna dnevna vrednost delcev PM 10. Za februar podatkov še ni.

Sicer je 24-urna mejna koncentracija delcev PM 10 določena pri 50 mikrogramih na kubični meter zraka in je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu. Število preseganj je veljavno, če je v letu vsaj 90 odstotkov veljavnih meritev.

Onesnaženost zraka z delci PM 10 je največja v zimskih mesecih, ker se prometu, ki prispeva velik delež h koncentracijam delcev PM, pridružijo še izpusti iz individualnih kurišč. Poleg tega na koncentracijo delcev močno vplivajo vremenske razmere.

Tabela prikazuje skupno število preseganj dnevne mejne koncentracije delcev PM 10 v letu 2021:

merilno mesto           skupno
------------------------------------------------------------------
Murska Sobota Cankarjeva       29
Celje bolnišnica           18
Celje Mariborska           16*
Ljubljana Celovška          15
Zagorje                14
Murska Sobota Rakičan         14
Maribor Titova            13
Ptuj                 13
Ljubljana Bežigrad          12
Ljubljana Biotehniška, Vič      12**
Nova Gorica, Vojkova         12
Trbovlje               10
Celje Ljubljanska           9*
Hrastnik                8
Koper                 8
Kranj                 6
Žerjav                 6*
Velenje                5
Nova Gorica Grčna           5
Maribor Vrbanski plato         4*
Deskle                 4
Novo mesto               3
Iskrba                 1

V Celju na Ljubljanski cesti so se meritve začele 10. 3. 2021, na Mariborski cesti pa so jih zaključili 6. 4. 2021.

* premalo veljavnih meritev, informativni podatek

** V Ljubljani so meritve 19. 3. 2021 prestavili iz merilnega mesta Biotehniška na Vič.

Vir: Arso, datum objave 25. 2. 2022 (podatki niso dokončno potrjeni)

Dogodki

Mejna dnevna koncentracija škodljivih delcev v zraku PM 10 je bila po še nedokončnih podatkih Arsa lani največkrat presežena na merilnem mestu ob Cankarjevi ulici v Murski Soboti, in sicer 29-krat. Lani tako na nobeni merilni lokaciji v Sloveniji mejne dnevne vrednosti niso bile presežene več kot dovoljenih 35-krat. Letos pa so razmere slabše.