18 marca, 2022

Vlada potrdila predlog poroštvenega zakona za tretjo razvojno os

Vlada je potrdila predlog poroštvenega zakona za obveznosti Družbe za avtoceste v RS (Dars). Skupna vrednost projektov, za katere se bo z državnim poroštvom zadolžil Dars, je skoraj 785 milijonov evrov, pretežni del odpade na odsek Šentrupert-Velenje na severnem delu tretje razvojne osi in na odsek Osredek-Maline na njenem južnem delu.

Preberi »

Preverite, kje so bile mejne koncentracije delcev PM 10 presežene največkrat

Mejna dnevna koncentracija škodljivih delcev v zraku PM 10 je bila po še nedokončnih podatkih Arsa lani največkrat presežena na merilnem mestu ob Cankarjevi ulici v Murski Soboti, in sicer 29-krat. Lani tako na nobeni merilni lokaciji v Sloveniji mejne dnevne vrednosti niso bile presežene več kot dovoljenih 35-krat. Letos pa so razmere slabše.

Preberi »