Search
Close this search box.

Pred razsodiščem zbornice dva zdravnika zaradi spornih izjav o cepljenju in cepivih

Pred razsodiščem Zdravniške zbornice Slovenije trenutno potekata dva postopka proti zdravnikoma zaradi spornih izjav glede cepljenja in cepiv proti covidu-19, so za STA pojasnili na zbornici. Neuradno gre za zdravnika, člana Iniciative slovenskih zdravnikov, zaslišanje pred razsodiščem pa naj bi potekalo konec avgusta.
Fotografija je simbolična

Medtem ko velika večina zdravništva opozarja na pomen cepljenja proti covidu-19 ter drugih preventivnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, pa je del zdravnikov javno zavzel drugačno stališče, kar izražajo tako prek nekaterih medijev kot tudi prek družbenih omrežij.

V Zdravniški zbornici Slovenije so za STA pojasnili, da so pozorni na objave zdravnikov in zobozdravnikov v javnosti, preverjajo pa jih tako s stališča strokovnosti kot etičnosti.

Tako so glede izjav posameznih zdravnikov, večine iz Iniciative slovenskih zdravnikov, prejeli več prijav, ki se večinoma nanašajo na iste sporne izjave oz. nastope v medijih.

Odbor za pravno-etična vprašanja pri zbornici je po navedbah zbornice obravnaval prijave zoper sedem oseb in glede tega podal svoja stališča, resnejše primere pa odstopil v postopek pred razsodiščem zbornice.

Stališča, ki jih je podal odbor in je z njimi tudi seznanil obravnavane zdravnike, so bila v večini primerov, da ravnanje ni bilo v skladu z določenim enim ali več členi kodeksa zdravniške etike. Hkrati jim je odbor predlagal, naj v prihodnje spoštujejo kodeks in pri objavah osebnih mnenj upoštevajo smernice zbornice za ravnanje zdravnikov in zobozdravnikov na družbenih omrežjih.

Sta pa trenutno pred razsodiščem odprta dva postopka, ki sta v fazi preiskave. Po neuradnih informacijah STA gre v enem primeru za postopek proti družinski zdravnici iz domžalskega zdravstvenega doma Nadi Hiti, ki je objavila posnetek na družbenih omrežjih, potem ko je mRNK cepivo proti covidu-19 razredčila v destilirani vodi in vzorcu urina in ga poslala v laboratorijsko analizo. Zaslišanje Hitijeve in še enega zdravnika iz omenjene skupine bo predvidoma konec avgusta.

V enem primeru pa je bila prijava zavržena, saj so izjave zdravnika ostajale v okviru svobode govora in so pomenile resno kritiko v okviru znanstvenega dela ter iz njih ni izhajal namen posegati v čast in dobro ime zdravniškega poklica, so pojasnili v zbornici.

Časnik Delo je sicer nedavno poročal, da je tožilec pri zdravniški zbornici Jože Balažic zavrgel predlog odbora za pravno-etična vprašanja pri zbornici za disciplinsko ukrepanje proti Matjaži Figlju, sicer internistu v šempetrski bolnišnici.

Omenjeni odbor je sicer februarja letos presodil, da je Figelj z objavami o epidemiji kršil več členov kodeksa zdravniške etike. Člani odbora so na podlagi spremljanja strokovne literature in znanstveno potrjenih dejstev ocenili, da je podajal izjave, ki so bile “netočne, nestrokovne, neetične in omalovažujoče do slovenske medicinske in z njo povezane stroke in niso tvorno prispevale k izvajanju splošnih ukrepov za zaščito pred covidom-19 in za krepitev zdravja ljudi v danih razmerah”.

Tožilec Balažic pa se je po poročanju Dela strinjal, da Figljevo ravnanje in izjave kršijo kodeks zdravniške etike, a upoštevajoč določbe pravilnika o disciplinski odgovornosti članov zbornice ter zaradi temeljnega načela kaznovalnega prava zoper Figlja ni mogel vložiti obtožnice pred razsodiščem.

Razsodišče lahko o spornih javnih izjavah zdravnikov odloča od 8. maja

Ko je zbornični odbor za pravno-etična vprašanja februarja odločal o Figljevih izjavah in predlagal disciplinske sankcije, je veljal še prejšnji pravilnik o odgovornosti zdravnikov in zobozdravnikov zaradi kršitev njihovih dolžnosti ter organizaciji in delu razsodišča zbornice.

Ta pa po opozorilih zbornice ni zagotavljal pravne podlage za možnost ukrepanja zoper sporna stališča zdravnikov izražena v javnosti. Dopolnjen pravilnik, ki velja od 8. maja, daje podlago za ukrepanje tudi v primerih, ko zdravnik podaja izjave v medijih in na družbenih omrežjih, ki so zavajajoče in v nasprotju z medicinsko doktrino, zaradi česar posegajo v ugled in dobro ime zdravništva.

Tako je med kršitvami nova točka, da je “žaljivo, nečastno ali ponižujoče ravnanje, ki posega v čast in dobro ime drugega zdravnika ali škodi ugledu zdravniškega poklica”.

Tožilec zbornice naj bi po tej točki tudi bremenil Hitijevo in še enega zdravnika. Po pravilniku zbornice o delu razsodišča so možne sankcije za kršitve zdravnikov strokovno opozorilo, opomin, javni opomin in izčlanitev iz zbornice.

Razsodišče lahko izda tudi kolegialno priporočilo, opravičilo oškodovancu ali dopolnilno strokovno izobraževanje.

Poleg tega lahko v primeru kršitev, ki predstavljajo razlog za trajen ali začasen odvzem licence, razsodišče predlaga predsedniku zbornice odvzem licence zdravniku.

Dogodki

Pred razsodiščem Zdravniške zbornice Slovenije trenutno potekata dva postopka proti zdravnikoma zaradi spornih izjav glede cepljenja in cepiv proti covidu-19, so za STA pojasnili na zbornici. Neuradno gre za zdravnika, člana Iniciative slovenskih zdravnikov, zaslišanje pred razsodiščem pa naj bi potekalo konec avgusta.