Search
Close this search box.

Poziv Šarcu: “Morebitno nasprotovanje poroštvu zastavlja vprašanje odgovornosti za škodo, ki se lahko povzroči gospodarstvu in prebivalstvu na celotnem območju ob severnem kraku 3. razvojne osi”

Gospodarstvo Koroške in Savinjsko-šaleške regije skupaj z vsemi podporniki izvedbe projekta 3. razvojne osi pričakuje, da bo vlada Republike Slovenije sprejela predlog poroštvenega zakona in ga v najkrajšem možnem času posredovala državnemu zboru v potrditev, kar bo omogočilo izvedbo projekta sodobne prometnice in nadaljnji pospešen razvoj območja ob severnem kraku 3. razvojne osi.

V celoti objavljamo izjavo, ki smo jo prejeli s strani GZS Koroške gospodarske zbornice glede 3. razvojne osi.

Izjava za javnost gospodarstva Koroške in Savinjsko-šaleške regije v sodelovanju z vsemi podporniki 3. razvojne osi ob pričakovanju sprejetja predloga poroštvenega zakona s strani Vlade RS za izvedbo severnega dela 3. razvojne osi.

Apel za sprejetje poroštva temelji na dejstvu, da je za gospodarstvo in prebivalstvo obeh regij nujno pospešeno nadaljevanje projekta izgradnje sodobne prometnice. Morebitno nadaljnje zamikanje načrtovanja in gradnje hitre ceste je nesprejemljivo, saj se posledice zavlačevanja že sedaj kažejo na vseh pomembnih življenjskih segmentih.

Prav gospodarstvo, ki pomembno prispeva v slovenski proračun, sodobno hitro cesto najbolj potrebuje in jo bo tudi najbolj uporabljalo glede na razvojne perspektive. V obeh regijah, kjer živi skupaj preko 130.000 prebivalcev, deluje več kot 6.000 gospodarskih subjektov, ki ustvarijo letno preko 4,7 mrd evrov vseh prihodkov, pri tem več kot polovico na tujih trgih, glede na značilnosti industrijskih panog pa potrebujejo funkcionalno logistično infrastrukturo.

Neizpodbitno dejstvo je, da se projekt, ki se je z uvrstitvijo v Resolucijo o nacionalnem programu izgradnje avtocest ter s pričetkom umeščanja trase v prostor uradno začel leta 2004, neuradno pa že v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, vleče predolgo. Sprejetje poroštva je tako zagotovilo za podporo gospodarstvu in prebivalcem ob celotnem severnem delu 3. razvojne osi za nadaljnji razvojni preboj.  

Sprejetje poroštvenega zakona predstavlja zaprtje finančne konstrukcije za izgradnjo 3. razvojne osi in je tako prelomna točka, ki bo pokazala, ali se bo projekt izvedel ali pa bo zaradi takšnih in drugačnih razlogov obstal. Podporniki uresničitve projekta 3. razvojne osi tako odločno skupaj apeliramo za sprejetje poroštva, kar omogoča Koroški in Savinjsko-šaleški regiji pravico do pospešenega razvoja. Kot nesprejemljivo izpostavljamo možnost, da se po mnogih letih vztrajnega prizadevanja za uresničitev projekta sodobne prometnice na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec znova najdejo razlogi za ustavitev aktivnosti.

Z zaviranjem razvojnega pospeška se povzroča demografska in gospodarska škoda, saj se zaradi izseljevanja mladih obe regiji pospešeno starata, gospodarstvo pa je investicijsko omejeno zaradi zastarele prometne infrastrukture. Zagovorniki projekta soglašamo z nespornimi argumenti o pomenu razvojnega potenciala ob celotnem severnem kraku 3. razvojne osi, dvom o ekonomski upravičenosti projekta pa je neutemeljen. Morebitno nasprotovanje poroštvu zastavlja vprašanje odgovornosti za škodo, ki se lahko povzroči gospodarstvu in prebivalstvu na celotnem območju ob severnem kraku tretje razvojne osi.

Preberite tudi: Hitra cesta: Zaprtje finančne konstrukcije ostaja izziv za vlado Marjana Šarca

Zato predsednika vlade RS, gospoda Marjana Šarca, pozivamo, da upošteva razvojne zahteve prebivalcev in gospodarstva ob severnem kraku 3. razvojne osi ter stori vse, da bo vlada skupaj s pristojnimi ministrstvi in drugimi organi, ki so vključeni v izvedbo projekta izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi, zagotovila poroštvo in tako pospešila izvedbo projekta v dogovorjenih rokih. S tem se uresničujejo prioritetne razvojne zaveze, potrjene v koalicijski pogodbi in konkretizirane skozi izvedbo projekta 3. razvojne osi, predvsem pa gre za pravico prebivalcev Koroške in Savinjsko-Šaleške do enakovrednih pogojev za razvoj v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami.

Besedilo: GZS Koroška gospodarska zbornica in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica skupaj z vsemi podporniki 3. razvojne osi

Dogodki

Gospodarstvo Koroške in Savinjsko-šaleške regije skupaj z vsemi podporniki izvedbe projekta 3. razvojne osi pričakuje, da bo vlada Republike Slovenije sprejela predlog poroštvenega zakona in ga v najkrajšem možnem času posredovala državnemu zboru v potrditev, kar bo omogočilo izvedbo projekta sodobne prometnice in nadaljnji pospešen razvoj območja ob severnem kraku 3. razvojne osi.