Pozitivni rezultati na področju zaposlovanja in dela tujcev

Stanje na področju zaposlovanja in dela tujcev se je od prvega skupnega sestanka predstavnikov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter predstavnikov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje močno izboljšalo in poteka tekoče. Dne 26. 9. 2018 je bilo nerešenih zadev 6.662, na današnji dan znaša število zadev, kjer še ni bilo odločitve, 2.957.

ZRSZ je kadrovsko okrepil področje zaposlovanja in dela tujcev in večjih zaostankov ne beleži več. V naslednjih mesecih je pričakovati porast števila vlog za izdajo dovoljenj in soglasij, kajti povpraševanje po tujih delavcih ostaja zaradi konjunkture gospodarstva še vedno veliko, polega tega je pred vrati je nova sezona zaposlovanja (gradbeništvo, kmetijstvo, turizem..). Po podatkih ZRSZ je bilo v letu 2018 skupaj izdanih 42.583 delovnih dovoljenj in soglasij za delo tujcev, ocena za leto 2019 pa je, da se bo to število povzpelo nad 50.000.

ZRSZ v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v prvih mesecih letošnjega leta pripravlja za delodajalce niz posvetov. Predvidenih je osem srečanj, na katerih se bodo delodajalci imeli možnost seznaniti z novostmi pri zaposlovanju tujcev. Na že izvedenem posvetu v Mariboru je bila udeležba odlična, poudarek izobraževanja pa je bil na elektronskih vlogah e-BDP in e-BIH, ki jih je ZRSZ za delodajalce uvedel na začetku leta 2019, so zapisali na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Več iz istega kraja