Potrjeno sofinanciranje izdelave dokumentacije za 2. odsek severnega dela 3. razvojne osi

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes odobrila sofinanciranje projekta "Izdelava dokumentacije za izgradnjo hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug" iz evropskih kohezijskih sredstev.

Gre za projekt, ki obsega izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za izgradnjo nove hitre ceste v skupni dolžini 17,2 km, v skupni vrednost dobrih 16,77 milijonov evrov. Projekt bo sofinanciran v višini nekaj manj kot 11 milijonov evrov iz evropskih sredstev v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen projekta je predvsem pospešiti izvedbo predhodnih del, ki so nujna in obvezna podlaga za začetek gradnje. Izgradnja 2. odseka 3. razvojne osi od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug se mora začeti čim prej, saj so obstoječe cestne povezave glavnih in regionalnih cest prometno zelo nevarne in uporabnikom povzročajo visoke časovne stroške, so ob tem navedli na ministrstvu za infrastrukturo.

Z izgradnjo nove hitre ceste bodo doseženi cilji:

 • zagotovitev medsebojne povezanosti središč regionalnega pomena ter navezavo teh regionalnih središč na TEN-T omrežje;
 • navezava pomembnih lokalnih središč na ustrezne razvojne povezave;
 • povezovanje gospodarskih območij z zanesljivo in moderno cestno povezavo na TEN-T omrežje;
 • regionalno in mednarodno sodelovanje, ki omogoča primerno oskrbo gospodarstva in mobilnost prebivalstva;
 • razvoj gospodarstva z ohranjanjem delovnih mest celo na območjih, ki imajo zaradi neustrezne prometne infrastrukture slabše pogoje za razvoj gospodarstva. Ustrezne prometne povezave so namreč predpogoj za ohranitev obstoječih poslovnih subjektov in za nadaljnji razvoj;
 • izboljšanje kvalitete potovanj, saj bo imela nova hitra cesta bistveno boljše tehnične elemente cestišča kot obstoječa tem območju;
 • bistveno povečanje hitrosti in posledično zmanjšanje potovalnega časa;
 • razbremenitev sedanjih prometnic, ki ne omogočajo sodobnega in varnega prometa ter zmanjšanja gneče, predvsem v času prometnih konic;
 • izboljšanje prometne varnosti, kjer je ocenjeno, da se bo število prometnih nesreč po izgradnji nove ceste zmanjšalo za 10 % za prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo, za 40 % prometne nesreče s težjo telesno poškodbo in za 50 % prometne nesreče s smrtjo;
 • razbremenitev obstoječega mestnega cestnega omrežja bo pozitivno vplivala tudi na povečanje prometne varnosti za pešce in kolesarje;
 • znižanje stroškov transporta zaradi bolj tekočih prometnih tokov;
 • povečanje zanesljivosti povezave na obravnavanem območju;
 • povečanje konkurenčnosti območja ob razvojni osi;
 • prevzem funkcij obvoznic na območju, po katerem bo nova cesta potekala;
 • izboljšanje pogojev za nadaljnji regionalni razvoj;
 • zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi razbremenitve obstoječega mestnega cestnega omrežja, saj se bodo z izgradnjo nove ceste zmanjšale emisije dušikovega oksida (NOx) in mikro delcev, ki jih povzroča promet na območju mestnega cestnega omrežja.

Preberite tudi: V Ljubljani sestanek, v Slovenj Gradcu sestanek. Kaj se dogaja na severnem odseku 3. razvojne osi?

Izdelava projektne dokumentacije je v teku. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 18. julija 2018. Predviden rok zaključka izdelave projektne dokumentacije je oktober 2022.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije