Posodobljena strategija upravljanja z rjavim medvedom letos na vlado, za volka predvidoma v 2022

Rjavi medved in volk spadata med zavarovane živalske vrste, populaciji obeh pa sta se pri nas zadnja leta povečali. Posodobljena strategija upravljanja z medvedom 2021-2030 bo letos predlagana v sprejem na vladi, za upravljanje z volkom pa predvidoma v 2022, napovedujejo na okoljskem ministrstvu. Medtem je večji odstrel medvedov zadržalo sodišče.
MEDVED

Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) ocenjujejo, da v Sloveniji trenutno živi več kot tisoč rjavih medvedov, glede na modelne ocene številčnosti in druge indikatorje pa je njihovo število v zadnjih petih letih v stalnem porastu. Spomladanska ocena številčnosti za leto 2016 je denimo bila okoli 800 medvedov.

Hitro se je v zadnjih petih letih povečevala tudi populacija volka, za katero imajo na ZGS razmeroma natančne podatke o številčnosti na letni ravni. Za sezono 2015/16 je ocena številčnosti volkov za Slovenijo znašala 52 osebkov, za sezono 2019/20 je bila 113 volkov, ocena številčnosti za sezono 2020/21 pa bo znana v drugi polovici letošnjega leta, so za STA pojasnili na ZGS.

Upravljanje z rjavim medvedom in volkom je v pristojnosti okoljskega ministrstva oz. Agencije RS za okolje (Arso), ki lahko skladno z zakonodajo in ob upoštevanju mnenja stroke med drugim dovoli odvzem medveda in volka iz narave, ne glede na to, da gre za zavarovani vrsti in ju zato ni dovoljeno loviti oz. ubijati.

Predvsem rjavi medved lahko v določenih primerih predstavlja grožnjo zdravju in varnosti ljudi. Zato je poseg v populacijo rjavega medveda mogoč, a le, ko so izpolnjeni trije pogoji: če ni druge zadovoljive možnosti, če poseg ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije in če se s posegom med drugim zagotavlja zdravje in varnost ljudi ter preprečuje nastanek resne škode na premoženju.

V letih 2019 in 2020 je odvzem volka in medveda iz narave med drugim potekal tudi na podlagi interventnega zakona, ki pa ga je aprila lani ustavno sodišče razveljavilo. Sicer pa izdanim odločbam oz. dovoljenjem za odstrel volkov in medvedov v zadnjih letih velikokrat nasprotujejo okoljevarstvene organizacije.

Tako je upravno sodišče tudi marca letos začasno ustavilo skupinsko dovoljenje za odstrel medvedov na osnovi dveh odločb Arsa, ki sta že bili v izvajanju. Prva odločba je bila izdana junija lani, z njo pa je bil dovoljen odstrel 115 medvedov v obdobju do 30. septembra lani. Na podlagi te odločbe je bilo iz narave odvzetih 70 medvedov. Druga odločba je bila izdana novembra lani za odvzem 220 medvedov do 30. septembra letos, na podlagi te odločbe pa je bilo iz narave odvzeti 112 medvedov.

“Izvrševanje obeh navedenih dovoljenj je bilo na podlagi sklepov Upravnega sodišča RS odloženo do izdaje pravnomočne sodne odločbe v upravnem sporu. Sodne odločbe za nobeno od navedenih dovoljenj še ni,” so za STA pojasnili na okoljskem ministrstvu. Odločbi oz. dovoljenji je po navedbah ministrstva na sodišču izpodbijalo Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice.

Poteka pa trenutno odstrel t. i. problematičnih medvedov na podlagi posamičnih dovoljenj, in sicer za medvede, ki ogrožajo zdravje in varnost ljudi. Takšna dovoljenja so trenutno v veljavi na Zasavskem in Ribniškem. Glede volka pa sta trenutno aktivni dovoljenji za odstrel križancev med volkom in domačim psom na območju Kamniško-Savinjskih Alp in v okolici Loga pod Mangartom, so pojasnili na ZGS.

Skupno je bilo letos po podatkih ZGS iz narave odvzetih 123 rjavih medvedov in štirje volkovi. Največ medvedov je bilo letos odvzetih na Notranjskem, skupno 63, sledi kočevsko-belokranjsko lovskoupravljavsko območje, kjer je bilo odvzetih 46 medvedov, ostali so bili odvzeti drugje, med drugim štirje v Zasavju.

Letos se je sicer rjavi medved pojavil tudi na več območjih po Sloveniji, kjer ljudje medveda niso vajeni. V primeru, da zaradi pojava medveda v nekem okolju pride do ogrožanja ljudi, se ti lahko obrnejo na intervencijsko skupino, ki je dosegljiva prek številk 112 (center za obveščanje) in 113 (policija), so navedli na ministrstvu.

Intervencijska skupina ljudem svetuje, kako se odzvati v primeru srečanja z medvedom, kako zaščititi premoženje in odvrniti medveda od naselij, v določenih primerih pa bo skupaj z lokalnim upravljavcem lovišča odstranila problematičnega medveda, če bi se izkazalo, da ta ogroža varnost ljudi. Pred posegom intervencijska skupina pridobi dovoljenje Arsa.

Da je letos konfliktov z medvedom več kot lani, kažejo tudi podatki ZGS o škodnih primerih, ki pa po drugi strani kažejo tudi na precejšen upad števila škodnih primerov po volku v letošnjem letu. Skupno so letos do konca aprila pri nas našteli 50 škodnih primerov po medvedu, škoda pa je ocenjena na nekaj več kot 24.500 evrov. Lani v enakem času je bilo 27 škodnih primerov, ocenjena škoda pa 16.000 evrov.

Volkovi pa so bili letos do konca aprila udeleženi v 36 škodnih primerih z ocenjeno škodo nekaj več kot 14.000 evrov, lani v enakem obdobju pa v 86 primerih, škoda pa je bila ocenjena na 44.500 evrov, še kažejo podatki ZGS.

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije