Search
Close this search box.

Po zavrnitvi Dars nadaljuje z aktivnostmi za pridobitev gradbenih dovoljenj na tretji osi

Potem ko mu je ministrstvo za naravne vire in prostor zavrnilo dve zahtevi za izdajo gradbenih dovoljenj na dveh odsekih severnega dela tretje razvojne osi, Dars z aktivnostmi nadaljuje. Državni sekretar Andrej Rajh, ki dogajanje opisuje tudi kot "sabotažo", pa je ocenil, da cilji glede izgradnje niso ogroženi, če se bodo vsi držali rokov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je zavrnilo zahtevi Darsa za izdajo gradbenih dovoljenj za sklopa E (Velunja) in G (Podgorje), oba sta na severnem delu tretje razvojne osi. O tem je pred dnevi prvi poročal časnik Večer.

Kot so za STA pojasnili na Darsu, je bil razlog za zavrnitev v manjkajočem mnenju direkcije za vode, ki ga zaradi spremenjenih kart poplavne ogroženosti, ki so glede na izdelane projektne rešitve zahtevale naknadno novelacijo že izdelanih in potrjenih hidrološko-hidravličnih študij, niso uspeli pridobiti v zahtevanem roku za dopolnitev teh dveh vlog.

“Zavrnitev je presenetila tudi nas, saj so v zvezi s tem potekala aktivna usklajevanja tako z ministrstvom za naravne vire in prostor kot z direkcijo za vode. Kljub temu v družbi Dars nadaljujemo z aktivnim usklajevanjem, manjkajoči mnenji direkcije pa pričakujemo v tem mesecu,” so navedli na Darsu.

Ko bodo omenjeni dve mnenji pridobili, bodo na ministrstvo ponovno vložili zahtevo za izdajo zavrnjenih gradbenih dovoljenj. “V primeru, da bo ministrstvo reševalo podani zahtevi za izdajo gradbenih dovoljenj skladno z zakonskimi roki, bi, ne glede na zavrnitev, lahko začeli z gradnjo na teh dveh odsekih v okviru postavljenih časovnic,” so pred dnevi zapisali na Darsu.

Dogajanje je danes ob robu seje sveta koroške regije in regijskega razvojnega sveta v Dravogradu komentiral državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Andrej Rajh. Kot predsednik medresorske delovne skupine za pospešitev in spremljanje naložbe v tretjo razvojno os, katere člani so med drugim tudi predstavniki ministrstva za naravne vire in prostor, je izrazil razočaranje, da je do tega prišlo.

Kot je dejal, ga o tem na medresorski delovni skupini nihče ni obvestil. “Seveda to na nek način razumem tudi kot sabotažo, če uporabim to močno besedo,” je dejal. Utemeljitev, zakaj se je to zgodilo, pa je po njegovih besedah “še bolj ironična”, ker je manjkalo mnenje, ki je v usklajevanju pri mnenjedajalcu, ki izdaja gradbeno dovoljenje.

Kot je dejal, je ministrstvo za naravne vire in prostor namreč zavrnilo podaljšanje roka za dopolnitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ker vloga ni bila dopolnjena z mnenjem organa, ki je v sestavi tega ministrstva, in sicer direkcije za vode.

Dars je po Rajhovih besedah medtem vlogo za sklop Velunja že dopolnil in ponovno vložil, za odsek Podgorje pa bo po njegovih besedah to storil v tem mesecu.

“Predvidevamo, da če se bo ministrstvo za naravne vire in prostor držalo procesnih rokov, do nekih bistvenih zamud ne bo prišlo in se bo časovnica normalno dalje odvijala,” je dejal Rajh. Od vseh deležnikov, ki pri tem sodelujejo, pričakuje tvorno sodelovanje. Skupni cilj vseh mora biti, da Korošci čim prej dobijo varno in sodobno cestno povezavo, je pribil.

Sicer pa se je zapletlo še pri enem že izdanem gradbenem dovoljenju. Na junija letos že izdano gradbeno dovoljenje za sklop H (Konovo) je stranka v postopku vložila tožbo na upravno sodišče. “Podrobnosti ne moremo komentirati, saj Dars s strani upravnega sodišča tožbe ni prejel v izjasnitev,” pa so v zvezi s tem za STA še pojasnili na Darsu.

Severni del tretje razvojne osi bodo po načrtih zgradili do junija 2028 oziroma pol leta prej, kot je predvidevala prejšnja časovnica, je konec maja letos povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Ta po odstopu Uroša Brežana z mesta ministra po novem začasno vodi tudi ministrstvo za naravne vire in prostor.

Dogodki

Potem ko mu je ministrstvo za naravne vire in prostor zavrnilo dve zahtevi za izdajo gradbenih dovoljenj na dveh odsekih severnega dela tretje razvojne osi, Dars z aktivnostmi nadaljuje. Državni sekretar Andrej Rajh, ki dogajanje opisuje tudi kot "sabotažo", pa je ocenil, da cilji glede izgradnje niso ogroženi, če se bodo vsi držali rokov.