Search
Close this search box.

Po razglasitvi epidemije aktiviran državni načrt zaščite in reševanja

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je po tistem, ko je vlada v nedeljo zvečer izdala odlok o razglasitvi epidemije covida-19 za vso državo, danes zjutraj izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Ta omogoča, da poleg zdravstvenih in drugih služb država uporabi tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, bo ministrstvo za zdravje izdajalo strokovna priporočila in o njih tekoče obveščalo poveljnika Civilne zaščite, slednja pa bo zagotovila potrebno število strokovnih sodelavcev, ki bodo zagotavljali ustrezen operativen odziv glede na razvoj razmer in potrebe po zaščiti, reševanju in pomoči ter podporo poveljnikom in štabom Civilne zaščite.

Vsi organi, ki so določeni v državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh, so v skladu z omenjenim načrtom dolžni izvajati aktivnosti ter upravi za zaščito in reševanje vsak dan do 17. ure posredovati poročilo o razmerah, aktivnostih in izvedenih ukrepih.

Z aktiviranjem državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh so aktivirani tudi načrti zaščite in reševanja na ravni regij in občin, izpostave in regijski štabi pa izvajajo naloge v regijah ter morajo o tem prav tako dnevno poročati vodstvu uprave.

Kot je za STA pojasnil Šestan, bistvene razlike pri njihovih nalogah v primerjavi s prvim valom ni, je pa prepričan, da so pri novelaciji državnega načrta naredili pomemben korak predvsem pri načrtih dejavnosti posameznih resorjev oziroma ministrstev, zato bodo na ta način v prihodnje lažje delali.

V prvem valu epidemije se je civilna zaščita veliko ukvarjala z razdeljevanjem zaščitne opreme, kjer je zaradi pomanjkanja na trgu prihajalo do velikih težav. Šestan upa, da bo tokrat drugače, če pa bo znova prišlo do pomanjkanja opreme, bodo morali znova deliti opremo, ki je na voljo pri blagovnih in državnih rezervah.

“Tukaj smo si iz prejšnjega vala nabrali nekaj pozitivnih, pa tudi negativnih, izkušenj. Prve bomo uporabili zdaj, zato sem prepričan, da bomo to izvajali bistveno lažje in bolj utečeno,” je dejal prvi mož civilne zaščite.

Kakšnih bistveno novih nalog niso dobili, tudi ne morebitne pomoči policiji pri nadzoru izvajanja policijske ure in drugih trenutno veljavnih ukrepov. Kot je dejal Šestan, tega absolutno ne morejo početi, saj niso represivni organ, je pa v odloku vključen stavek, da če njihovi pripadniki opazijo kakšne primere neupoštevanja ukrepov, lahko kršitelja na to opozorijo, sicer pa ga lahko prijavijo policiji ali pristojni inšpekciji.

Dogodki