Search
Close this search box.

Planinska zveza podelila priznanja za letos. Med prejemniki tudi Korošci

Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako leto z najvišjimi priznanji izrazi spoštovanje prejemnikom za njihovo dolgoletno neutrudno in predano prostovoljno delo v planinstvu. Na svečani podelitvi v Medvodah je danes podelila svečane listine PZS 10 zaslužnim posameznikom, spominske plakete PZS 15 planincem ob življenjskih jubilejih in tri priznanja vodstva PZS za posebne dosežke.

Najvišja priznanja PZS so po navedbah zveze izraz spoštovanja in skromna pozornost posameznikom za dolgoletno predano prostovoljno delo na različnih področjih planinske dejavnosti. “Smo prostovoljci, toda za svoje delo smo bogato nagrajeni – z osebnim zadovoljstvom ob dobro opravljenem delu, pa tudi z vezmi, ki so se ob tem spletle med nami,” je poudaril predsednik zveze Jože Rovan.

Svečane listine za letos so prejeli Alojzij Pristavnik (PD Ravne na Koroškem), Marija Erlah (PD Križe), Vladimir Ivan Hlede (PD Jesenice), Dušan Brekič (PD Medvode), Peter Kolenc (PD Rečica ob Savinji), Martin Pšeničnik (PD Slovenske Konjice), Jožef Dajnko (PD Ptuj), Ivan Kosi (PD Maribor-Matica), Peter Suhadolc (SPD Trst) in Danica Padjan (PD Vrelec Rogaška Slatina).

Alojzij Pristavnik (PD Ravne na Koroškem) je svečano listino prejel za dolgoletno delo v PD Ravne na Koroškem, predvsem za delo z mladimi na področju planinstva in orientacije; mladim je poleg hoje podajal tudi znanje o naravni in kulturni dediščini,

Od priznanj za posebne dosežke sta zlati častni znak PZS prejela Gorazd Hren (ŠAO Velenje) za trenersko delo v športnem plezanju in Gregor Milčinski za dolgoletno vzdrževanje in nadgrajevanje sistema o planinskih poteh Geopedia, pohvalo PZS pa Jure Tičar za doktorsko nalogo o onesnaženosti kraških jam v izbranih slovenskih pokrajin.

Spominske plakete najzaslužnejšim članom ob življenjskih jubilejih je ob 65-letnici prejelo šest, in sicer Marjan Kregar (PD Kamnik), Anica Tavčar (PD Cerkno), Janko Kovačič (PD Poljčane), Bogomil Polavder (PD Zabukovica), Silva Čulk (PD Zabukovica) in Jožica Podkrajnik (PD Luče). Ob 70-letnici sedem, in sicer Peter Zupanc (PD Mislinja), Ivan Hartman (PD Slovenj Gradec), Boris Pervanja (PD Jesenice), Stane Sova (PD Križe), Franci Maršnjak (PD Velenje), Miroslav Jegrišnik (PD Polzela). Nikola Guid (PD Ruše). Ob 75-letnici pa en planinec, Franc Janež (PD Kočevje).

Peter Zupanc (PD Mislinja) je spominsko plaketo prejel za raznoliko delo v PD Mislinja, povezovanje z drugimi društvi v Šaleški dolini in vodenje Odbora vodnikov MDO PD Koroške. Ivan Hartman (PD Slovenj Gradec) pa za obsežno vodniško delo v PD Slovenj Gradec, pomoč pri delu v koči in delo praporščaka.

Prejemniki spominskih plaket PZS 2021 ob življenjskih jubilejih z vodstvom PZS (FOTO: Manca Ogrin)

Na prireditvi so Planinska zveza Slovenije ter njeni zaslužni člani Franci EkarJanez Duhovnik in Slavica Tovšak prejeli tudi plakete Ustanove Avgusta Delavca za njihov prispevek k izgradnji Slovenskega planinskega muzeja.

Opise vseh nagrajencev in več fotografij najdete TUKAJ.

Vir: PZS, STA

Dogodki