Search
Close this search box.

Okrasna drevesca iz slovenskih gozdov letos z roza nalepko

Pridobivanje okrasnih drevesc z gozdnih površin usmerja zavod za gozdove na način, ki je gozdu in naravi prijazen in ne povzroča škode v gozdovih, spominjajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lastniki gozdov roza nalepke dobijo na zavodu skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda. Manjše število nalepk, do 25, dobijo brezplačno, za večje število nalepk pa morajo odšteti po 37 centov na nalepko. Nadzor nad pridobivanjem okrasnih drevesc izvaja gozdarska inšpekcija.

Letos je na plombe za označevanje dreves dodan tudi napis “Darilo gozda vašemu domu”, ki kupce po pojasnilih ministrstva ozavešča, da je uporaba navadne smrečice iz lokalnega gozda v skladu z usmeritvami zavoda naravi najbolj prijazna oblika božično-novoletne okrasitve.

Okrasna drevesca, pridelana v Sloveniji, imajo po prepričanju pristojnih najmanjši ogljični odtis in ne predstavljajo nevarnosti za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile gozdove.

Iz gozda oziroma narave so pridobljena na naravi prijazen način, zrasla so brez dodatnega vlaganja energije in vode ter brez uporabe pesticidov. Če drevesca izvirajo iz redčenj pregostega mladovja v gozdu, ima njihovo pridobivanje celo ugoden vpliv na gozdove, saj jih s tem negujemo,” pojasnjujejo na ministrstvu.

Omejitve so postavljene tudi za nabiranje mahov, ki se v tem času uporabljajo pri postavitvah jaslic. Te lahko pridobivamo v gozdu v omejenih količinah, tako da na eni površini odvzamemo največ petino vsega mahu.

Na kmetijskem ministrstvu ob tem tudi letos opozarjajo, da je treba po končanih praznikih oziroma po uporabi okrasnega drevesca poskrbeti tudi za njegovo pravilno odlaganje ali pa ga skuriti v peči.

Zadnja leta namreč pristojni opažajo vedno več odvrženih okrasnih drevesc na gozdnih robovih v bližini naselij. Takšno divje odlaganje odsluženih okrasnih drevesc, vzgojenih zunaj Slovenije, ter drugih organskih odpadkov iz vrtov v naravo predstavlja nevarnost za vnos bolezni v gozd, opozarjajo na ministrstvu.

Dogodki