Od Mežice do Črne na Koroškem bodo zgradili kolesarsko povezavo

Zgornja Mežiška dolina bo v nekaj letih dobila dolinsko kolesarsko povezavo. V teku je javno naročilo za izbiro izvajalca del za dokončanje rekonstrukcije ceste med Mežico in Črno na Koroškem in za hkratno izgradnjo državne kolesarske povezave na tem odseku. Za potrebe kolesarske povezave bodo zgradili pet brvi preko reke Meže.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je še vedno v teku, saj je bil na odločitev o oddaji javnega naročila vložen revizijski zahtevek s strani neizbranega ponudnika. Gradbena dela bodo lahko stekla po sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem, pogodbeni rok za izvedbo del pa bo 26 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo, ki je investitor.

Kolesarska povezava med Mežico in Črno na Koroškem je del načrtovanih kolesarskih povezav na Koroškem in del državnega kolesarskega omrežja. Trasa je razdeljena na dva odseka, in sicer med Mežico in Žerjavom je odsek dolg 3,54 kilometra, med Žerjavom in Črno na Koroškem pa 1,41 kilometra.

Ureditev ceste vključno s kolesarsko stezo skozi Žerjav pa je bila že izvedena, bo pa v okviru izgradnje kolesarske poti v Žerjavu zgrajen še nov oporni zid namesto dotrajanega obstoječega, so navedli na direkciji.

Ker je območje Mežiške doline prostorsko omejeno, bo kolesarska steza potekala deloma ob regionalni cesti, deloma pa po obstoječih lokalnih poteh, ki bodo v ta namen ustrezno urejene in asfaltirane. Kolesarska steza bo večkrat prečkala reko Mežo, za kar bo zgrajenih pet brvi preko Meže.

V okviru več milijonov evrov vrednega projekta bodo zgradili tudi dobra dva kilometra novih podpornih zidov in kamnitih zložb. V sklopu del pa je predvidena tudi ureditev cestne razsvetljave ob kolesarski stezi med Črno in naseljem Žerjav ter vodnogospodarska ureditev reke Meže.

“To kolesarsko povezavo komaj čakamo. Zagotovo bo prispevala k večji prepoznavnosti našega kraja in nenazadnje omogočala varno pot kolesarjem, ki v vsakem primeru prihajajo v naš kraj. Verjamem pa, da jih bo kolesarska povezava nagovorila k še večjemu obisku Črne,” pa je v zvezi s tem za STA dejala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak.