Search
Close this search box.

Objavljen je javni razpis za dodelitev občinskih priznanj MO Slovenj Gradec

Komisija za podelitev občinskih priznanj Mestne občine Slovenj Gradec je objavila javni razpis za podelitev naziva častni občan Mestne občine Slovenj Gradec, nagrado Mestne občine Slovenj Gradec in plakete Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2023.

Naziv Častni občan Mestne občine Slovenj Gradec je najvišje priznanje, ki se ga podeli posameznikom, ki imajo posebne zasluge za razvoj, ugled in uveljavljanje občine na lokalni, državni in mednarodni ravni, za izredne dosežke na kateremkoli področju človeške ustvarjalnosti in so s svojim delom:

  • zagotovili trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Mestne občine Slovenj Gradec,
  • prispevali k blaginji občanov,
  • prispevali k utrjevanju demokracije in človekovih pravic,
  • prispevali k razvoju in napredku na različnih področjih človekove ustvarjalnosti,
  • zkazali zavzetost za blaginjo, pravičnost vseh in za prepoznavnost Slovenj Gradca v slovenskem in/ali mednarodnem prostoru.

Občinsko nagrado se podeli občanom, fizičnim in pravnim osebam za velike dosežke pri napredku in ugledu Mestne občine Slovenj Gradec, za večletno delo in rezultate na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti (razen za dosežke, za katere je že prejel Bernekerjevo, Železnikarjevo ali Vrunčevo nagrado), ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju občine, dela in življenja v njej ter za njeno uveljavitev v širšem prostoru.  

Plaketo Mestne občine Slovenj Gradec se podeli občanom, pravnim in fizičnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju in ugledu občine na kateremkoli področju gospodarskega ali družbenega življenja.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki predloga fizične osebe in pravne osebe. K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi mnenja organov in organizacij, ki podpirajo pobudo. Predlagatelji zase ne morejo podati predloga za podelitev priznanja Mestne občine Slovenj Gradec. 

Predloge je potrebno poslati najkasneje do srede, 31. maja 2023 na elektronski poštni naslov gp@slovenjgradec.si ali na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisija za podelitev občinskih priznanj pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Več informacij na povezavi TUKAJ.

Dogodki

Komisija za podelitev občinskih priznanj Mestne občine Slovenj Gradec je objavila javni razpis za podelitev naziva častni občan Mestne občine Slovenj Gradec, nagrado Mestne občine Slovenj Gradec in plakete Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2023.