Omogočeno dovoljenje za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil

Med nujnimi zadevami je tudi izdajanje prometnih dovoljenj in s tem registracija homologiranih tovornih vozil.

V sklopu ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa je vlada izdala več odlokov, med njimi tudi začasno prepoved izvajanja postopkov povezanih z registracijo motornih vozil. Pokazalo pa se je, da je potrebno v nekaterih primerih uveljaviti izjeme, jih uvrstiti med nujne zadeve, o čemer smo že poročali tukaj. Znova je tako mogoče tudi izdajanje prometnih dovoljenj in s tem registracija vozil.

Med nujne zadeve je po novem uvrščeno tudi izdajanje dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt: obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo in predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.

Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da gre za ukrep, ki kljub omejitvam zaradi koronavirusa skuša, zagotoviti uveljavljanje pravic, ki olajšajo življenje v danih okoliščinah, hkrati pa omogoča tudi pripravo na čas po koncu epidemije, ko bo treba karseda hitro zagnati slovensko gospodarstvo. 

Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da bi bilo čimprej mogoče izvajati tudi registracijske postopke ostalih vozil, ob spoštovanju vseh navodil za  omejitev širjenja koronavirusa.

VIR. GOV.SI

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila