Search
Close this search box.

Občina Ravne prejela dobrih 880.000 evrov evropskih sredstev

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška – MPIK3«.

Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Ravne na Koroškem, znaša skoraj 1,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 882.000 evrov.

V okviru projekta bodo zgrajeni dodatni prostori Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK) v občini Ravne na Koroškem. S tem bodo zagotovljene ustrezne podporne aktivnosti za razvoj podjetništva, novih poslovnih idej ter za rast in razvoj obstoječih podjetij.

V načrtovanem inkubatorju, za katerega je občina že pridobila gradbeno dovoljenje in tudi že izbrala izvajalca del, bodo uredili šest enot. Občina je gradnjo inkubatorja uvrstila v nabor naložb v dogovoru za razvoj regije in za naložbo pričakuje 1,1 milijona evrov evropskih sredstev.

Naložba bo tako prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva, ustvarjanju nove dodane vrednosti in delovnih mest, kar bo vplivalo na krepitev konkurenčnosti podjetniškega okolja tako na občinski kot tudi na regionalni ravni.

Vir: www.gov.si, STA

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška – MPIK3«.