Občina Ravne po uspehu za poslovno cono računa tudi na podporo za nov proizvodni inkubator

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu izgradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni Ravne. Projekt je vreden prek 1,1 milijona evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj 600.000 evrov. Na podoben sklep o podpori inkubatorju občina še čaka.

Z vlaganji v poslovno cono občina nadaljuje urejanje območja poslovne cone. Z naložbo bodo uredili odvodnjavanje padavinskih voda in kanalizacijo. Naložba bo, kot so sporočili z vladne službe, prispevala k celostni ureditvi poslovne cone in s tem omogočila doseganje vsestranskega razvoja občine, gospodarsko rast, pridobitev novih delovnih mest, spodbujanje nastajanja in rasti podjetij ter razvoj komunalno-logistične infrastrukture.

Na Občini Ravne na Koroškem medtem čakajo tudi podoben sklep o podpori izgradnje novega proizvodnega inkubatorja z uradnim imenom Mrežni podjetniški inkubator Koroška – MPIK 3 Ravne na Koroškem. Tudi za ta projekt, ocenjen na 1,5 milijona evrov, občina pričakuje sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

V načrtovanem inkubatorju, za katerega je občina že pridobila gradbeno dovoljenje in tudi že izbrala izvajalca del, bodo uredili šest enot. Občina je gradnjo inkubatorja uvrstila v nabor naložb v dogovoru za razvoj regije in za naložbo pričakuje 1,1 milijona evrov evropskih sredstev.

Enote proizvodnega in pisarniškega inkubatorja, ki jih nekaj v ravenski občini že imajo, so del Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, ki zajema še podobne prostore v občinah Radlje ob Dravi, Dravograd in Slovenj Gradec. Aktivnosti v zvezi z inkubatorji vodi Regionalna razvojna agencija Koroška.

Dogodki