Občina Ravne objavila razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav ter prilagoditev bivalnih prostorov

FOTO: Katja Golob

Občina Ravne na Koroškem je v okviru projekta »OBČINA PO MERI INVALIDOV« v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43, z dnem 28. 6. 2019 in na spletni strani občine objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav ter prilagoditev bivalnih prostorov v letu 2019.

Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe invalidi, ki imajo odločbo o invalidnosti in mnenje zdravnika, da potrebujejo določen invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, gibalno ovirane osebe ali pravne osebe – nevladne organizacije za svoje člane invalide in gibalno ovirane osebe.

Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo od 28. 6. 2019 na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si oziroma v sprejemni pisarni občine. Rok za oddajo vlog je 10. 9. 2019.

Javni razpis, obrazci in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani občine www.ravne.si. Vse dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na naslovu Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, pri višji svetovalki III, Darji Čepin, tel. 02 82 16 022 ali GSM 031/384-137, elektronski naslov: [email protected].

BESEDILO: Občina Ravne na Koroškem

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila