Manj prehitrih voznikov v občinah Mislinja in Ravne na Koroškem

Skupaj umirjamo promet v Ravnah na Koroškem

Občini Mislinja in Ravne na Koroškem sta v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov na kritičnih prometnih lokacijah postavili prikazovalnika hitrosti »Vi vozite«, zaradi katerih promet že poteka varneje. Že v prvem tednu postavitve se je delež prehitrih voznikov na lokalni cesti Mislinja – Šentilj – Dovže zmanjšal za 8 odstotkov, na državni cesti ob vstopu v mesto Ravne v naselju Javornik pa za 5 odstotkov.

 Hitrost ubija, že nekaj let opozarja slovenska policija. Pri hitrosti 50 km/h je udarec vozila na naše telo enak padcu z višine 10 metrov. Pri hitrosti 100 km/h, pa je sila udarca enaka padcu z višine kar 40 metrov, kar pomeni veliko verjetnost, da bo pešec dobil izredno hude poškodbe ali da trka ne bo preživel. Ker je torej že manjše znižanje hitrosti ključno za preprečevanje hudih prometnih nesreč,  je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja in učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč.

Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med katerimi sta tudi koroški občini Mislinja in Ravne na Koroškem je tako nastal projekt Skupaj umirjamo promet. Najbolj izrazito zmanjšanje deleža prehitrih voznikov v omenjenih občinah so zaznali v Mislinji, na križišču pri Osnovni šoli Mislinja, kjer je omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro.

Še en kamenček v mozaiku varnosti

»V preteklosti smo na tem cestnem odseku postopoma izvajali ukrepe za izboljšanje prometne varnosti, kot je ureditev pločnikov, postavitev hitrostne ovire in ureditev talnih označb, s katerimi opozarjamo voznike motornih vozil na večjo pozornost. S t. i. oznakami »sharrow«, ki označujejo enakovredno souporabo voznega pasu kolesarjev in voznikov motornih vozil, pa jih opozarjamo tudi na prisotnost kolesarjev na cesti. Prikazovalnik hitrosti bo dodal še en kamenček v mozaik za večjo prometno varnost otrok, hkrati pa bodo podatki, ki jih bo prikazovalnik beležil, uporabni tudi pri izvajanju učnih procesov osnovne šole,« je povedal župan Občine Mislinja Bojan Borovnik.

Delež prehitrih voznikov se je za 5 odstotkov znižal tudi v Občini Ravne na Koroškem, kjer je prikazovalnik hitrosti postavljen na državni cesti ob vstopu v mesto Ravne in je hitrost omejena na 50 km/h. Nevaren odsek dnevno prevozi več kot 2.500 vozil, preko ceste pa potekata tudi prehod za pešce in šolska pot. »Na mestu, kjer je postavljen prikazovalnik, je bilo že več pobud in opozoril s strani občanov, da je prehod nevaren zaradi visokih hitrosti vozil, preko prehoda poteka tudi šolska pot učencev iz naselja Na Šancah do Osnovne šole Koroških jeklarjev na Javorniku. Verjamemo, da bo prikazovalnik doprinesel k večji varnosti pešcev in otrok, ki prečkajo prehod in da bomo tako preprečili morebitne nesreče z najhujšimi posledicami,« je o pomenu nove pridobitve za občino povedal dr. Tomaž  Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem. 

 Inovativno orodje, ki učinkuje

V dveh letih je Zavarovalnica Triglav v sodelovanju s podjetjem Sipronika v preventivnem projektu Skupaj umirjamo promet po vsej Sloveniji postavila že 30 sistemov s pametnimi prikazovalniki hitrosti »Vi vozite«, ki voznike za zgledno vožnjo pohvalijo ali jim pokažejo, da njihovo vedenje za volanom ni zadovoljivo. Hkrati shranjujejo in obdelujejo podatke o prometu, ki so vidni na spletnem portalu www.vi-vozite.si, na spletnih straneh občine in na miniračunalnikih v šolskih avlah, tudi v avlah OŠ Koroški Jeklarji in OŠ Mislinja. Sistem tako predstavlja inovativno in učinkovito rešitev ter je pomembno orodje za analizo podatkov in nadaljnje ukrepe za zmanjševanje hitrosti. »Kot v večini primerov se je tudi v obeh koroških občinah, v katerih smo postavili prikazovalnika hitrosti »Vi vozite«, pokazal pozitiven učinek na udeležence v prometu. Kljub temu občinama svetujemo, da redno pregledujeta podatke na portalu www.vi-vozite.si in z njihovo pomočjo skupaj s policijo, redarstvom in predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sprejmejo morebitne dodatne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo vozniki začeli omejitev hitrosti jemati še bolj resno,« je pojasnil direktor Sipronike Marjan Kržišnik.

Do konca junija 44 postavljenih prikazovalnikov hitrosti

Za večjo prometno varnost si z različnimi aktivnostmi že vrsto let prizadevajo v Zavarovalnici Triglav. Skladno z vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in odgovornost, so podprli tudi postavitev prikazovalnika hitrosti v obeh koroških občinah. »V zavarovalnici z najdaljšo tradicijo v Sloveniji smo ponosni, da lahko koroškim šolarjem ter drugim udeležencem v prometu skupaj z občinama Ravne na Koroškem in Mislinja ter podjetjem Sipronika zagotavljamo varnejše poti. Na podlagi dosedanjih izkušenj dobro vemo, da prikazovalniki učinkovito umirjajo promet in tako resnično zvišujejo varnost na izbranih cestnih odsekih,« je dejala Tonja Vinkl, direktorica Območne enote Slovenj Gradec Zavarovalnice Triglav.

Slovenske občine, podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav bodo sicer do konca junija poskrbeli za (še) večjo varnost vseh udeležencev v prometu v skupno kar 44 lokalnih skupnostih po Sloveniji.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije