Search
Close this search box.

Občina Ravne je objavila javni razpis za podelitev občinskih priznanj

Na spletni strani Občine Ravne je objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj.

Na osnovi 2. člena Pravilnika o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 52/18) je objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Ravne na Koroškem v letu 2023.

Komisija bo zbirala predloge za naslednja priznanja:

  • za nagrado Občine Ravne na Koroškem,
  • za plaketo Občine Ravne na Koroškem,
  • za veliko plaketo Občine Ravne na Koroškem,
  • za Prežihovo plaketo,
  • za veliko Prežihovo plaketo,
  • za Klančnikovo plaketo,
  • za veliko Klančnikovo plaketo.

Vabijo predlagatelje kandidatk in kandidatov za priznanja Občine Ravne na Koroškem, ki so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, skupine ljudi in posamezniki, da podajo svoje predloge. Obrazci in informacije so na voljo v rubriki »JAVNI RAZPISI IN OBJAVE«, na povezavi TUKAJ.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sedežu Občine Ravne na Koroškem, pri Darji Čepin, telefonsko na: 02 821 6022 ali 031 384 137, vsak delovni dan od 8. do 15. ure.

Predloge za podelitev priznanj  Občine Ravne na Koroškem pošljite po pošti ali osebno dostavite v sprejemno pisarno najkasneje do petka, 10. februarja 2023 s pripisom: Občina Ravne na Koroškem, Komisija za vloge občanov in za priznanja, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

Vir: Občina Ravne na Koroškem

Na spletni strani Občine Ravne je objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj.