Novost v Mežici: Brezplačni prevozi za starejše in invalide

Občina Mežica bo danes začela testno izvajati projekt prostovoljnih prevozov »ME-PELEŠ«.

Kot so ob tem navedli na občini, je namen projekta »PROSTOVOLJNI PREVOZI ME-PELEŠ, MEŽICA« omogočiti brezplačni prevoz starejših občanov in invalidov Občine Mežica do zdravstvenih ustanov na območju Koroške zaradi koriščenja zdravstvenih storitev.

Uporabnik storitve brezplačnega prevoza je oseba, ki:

  • je dopolnila 65 let ali več let,
  • ima stalno ali začasno prebivališče v občini Mežica,
  • je pomoči potrebna oseba, ker si sama ali s pomočjo svojcev in drugih bližnjih oseb (prijateljev, sosedov…) ne more zagotoviti prevoza za potrebe opravljanja zdravstvenih storitev.

Koordinator projekta, ki usklajuje delo z vozniki in občani uporabniki na Občini Mežica je, Andreja Potočnik. Občina Mežica  sprejema klice uporabnikov na telefonski številki 02 82 79 350 ali po elektronski pošti: info@mezica.si, in sicer od ponedeljka do petka od 7.00 do 13.00.Uporabnik mora naročiti storitev vsaj dva delovna dneva pred željeno storitvijo.

Prevoze bodo opravljali vozniki prostovoljci.