Novi ukrepi: Vlada je na današnji seji sprejela spremembe v petih odlokih

Na Brdu pri Kranju je tudi danes potekala redna tedenska seja vlade o epidemioloških razmerah, na kateri je vlada sprejela nekaj novosti.
vlada seja 2

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe v petih odlokih, povezanih z epidemijo Covida-19. Spremenila je Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, na podlagi katerega bodo po vsej državi (ne glede na statistično regijo) dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi, odpravljena pa je tudi omejitev v obalno-kraški regiji, ki je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami, so sporočili po današnji seji.

Spreminja se tudi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije Covid-19 vlada izdaja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se podaljšuje obdobje veljavnosti trenutnega odloka. Izjeme v oranžno obarvanih statističnih regijah se ohranijo, iz rdeče v oranžno fazo pa prehaja obalno-kraška statistična regija, v kateri zaradi ugodnejše epidemiološke slike ne veljajo več omejitve, ki so zanjo veljale do sedaj. 

Med obstoječe rumene statistične regije, kamor že spadata Posavska in Jugovzhodna Slovenija, se uvrsti tudi primorsko-notranjska regija, kar pomeni, da se tudi v njej sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

Spremembe v obalno-kraški in primorsko-notranjski statistični regiji se začnejo uporabljati 22. marca 2021.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 26. marca 202

Obalno-kraška statistična regija je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami. Dovoli se tudi zbiranje (druženje) do deset ljudi, tako kot že velja v vseh drugih regijah.

Po vsej državi (ne glede na statistično regijo) so dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do deset ljudi. Še vedno pa je začasno prepovedano zbiranje (druženje) več kot deset ljudi, razen za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Prav tako še vedno povsod ostaja omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro.

Sprememba odloka s področja vzgoje in izobraževanja v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka, dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa.

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi mnenja Strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravje se s spremembami odloka v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa, pri tem pa mora biti med udeleženci zagotovljena vsaj 2 metra medsebojne razdalje. 

Preberi še:  Ogroženost delovnih mest povečuje pripravljenost za prekvalifikacijo

Dopolnjena je tudi določba tretjega odstavka 1. člena, s katero je določena izjema, ko zaposlenim ni treba opraviti testiranja. Določeno je, da negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ga predložijo zaposleni, ne sme biti starejši od 48 ur.

V 2. členu je dodana nova alineja, ki določa izjemo od prepovedi zbiranja, in sicer za izvedbo postopkov, ki so povezani z dokončanjem in nadaljevanjem izobraževanja. 

Določbe spremenjenih členov se začnejo uporabljati 22. marca 2021, sama veljavnost odloka pa je podaljšana do 26. marca 2021.

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni Covida-19, trenutno epidemiološko situacijo v državi in sproščanje ukrepov na drugih področjih (npr. odprtje osnovnih in srednjih šol, odprtje številnih servisnih dejavnosti in trgovin, odprave nekaterih omejitev oziroma prepovedi glede gibanja in zbiranja), prepoved ne velja za knjižnice, arhive, muzeje in galerije ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.

V zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, v katerih po kriterijih predpisane kvadrature sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih končnih uporabnikov, je dovoljeno število končnih uporabnikov največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev arhivov, se ob upoštevanju ostalih varnostnih ukrepov omeji na enega končnega uporabnika.

Pri opravljanju dejavnosti se upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije Covida-19 se z odlokom začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji. Ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, je dovoljeno gibanje in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge verske skupnosti tudi izven verskih objektov, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.

Preberi še:  V prometni nesreči pri Čepljah umrl 26-letni motorist

Kolektivno uresničevanje verske svobode pa je dovoljeno pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih prostorov, uporaba zaščitnih mask, prepoved petja in razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Pri tem se upošteva higienska priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če le to izvajajo občasno, opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa.

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. 
Do 26. marca 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
  •  Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
  •  Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
  •  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
  •  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije Covida-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni Covida-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih. 

prijavi se

prijavi se v svoj račun