Search
Close this search box.

Nepremičninski sklad s prvimi oskrbovanimi stanovanji na Koroškem

Do 19. marca imajo interesenti čas, da oddajo prijave na razpis za najem 13 oskrbovanih in osmih namenskih stanovanj v Radljah ob Dravi, namenjenih upokojencem in drugim starejšim. Stanovanja oddaja Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Gre za prva oskrbovana stanovanja tega sklada na Koroškem.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ima na Koroškem skupaj 260 najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše, od tega je omenjenih 13 oskrbovanih najemnih v novem objektu v Radljah ob Dravi.

Poleg v Radljah ob Dravi ima sklad namenska najemna stanovanja še v Črni na Koroškem, Mežici, Mislinji, Slovenj Gradcu ter na Muti, Prevaljah in Ravnah na Koroškem.

Trenutno je, kot omenjeno, do 19. marca odprt razpis za najem 13 oskrbovanih in osem namenskih stanovanj v lasti sklada v novem večstanovanjskem objektu na naslovu Prisoja 8 v Radljah ob Dravi. Najemniki se bodo lahko vselili v nova najemna stanovanja po zaključku vseh postopkov v zvezi z razpisom, predvidoma v drugi polovici aprila, so za STA pojasnili na skladu.

Oskrbovana stanovanja so velika od 41 do 73 kvadratnih metrov, vsa stanovanja imajo parkirno mesto pod objektom. Predvidena mesečna najemnina za oskrbovana stanovanja brez stroškov znaša od 300 do nekaj več kot 520 evrov. Med pogoji za najem so starost več kot 65 let in sposobnost samostojnega bivanja.

V oskrbovanih stanovanjih je najemnikom proti plačilu zagotovljena možnost uporabe e-oskrbe oz. klica v sili. To storitev bo zagotavljal Telekom Slovenije, storitev pa uporabnikom omogoča, da v primeru padca, slabosti ali drugega izrednega dogodka dobijo ustrezno pomoč.

Ponujena namenska najemna stanovanja v Radljah ob Dravi pa so velika od 41 do 63 kvadratnih metrov, z zunanjim nadkritim parkirnim mestom. Predvidena mesečna najemnina zanje znaša od 267 do nekaj manj kot 400 evrov. Med pogoji za najem so med drugim status upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma nad 65 let, in sposobnost samostojnega bivanja. Podrobnosti glede stanovanj, njihove opremljenosti in najema so zapisane na spletni strani sklada.

Storitve osnovne in socialne oskrbe v namenskih najemnih in oskrbovanih stanovanjih v Radljah pa bo izvajal Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi. Med te storitve spadajo pomoč pri gospodinjskih opravilih, ohranjanje socialnih stikov in pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih.

Storitve e-oskrbe ter storitve osnovne in socialne oskrbe niso zajete v najemnini. Najemniki glede na svoje želje in potrebe individualno sklenejo dogovor o obsegu storitev z izvajalcem, ima pa nepremičninski sklad z obema sklenjen dogovor o zagotavljanju storitev, so še pojasnili na Nepremičninskem skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Ta ima v celotni Sloveniji v lasti 409 oskrbovanih najemnih stanovanj v 18 objektih in 2763 namenskih najemnih stanovanj v 116 krajih.

Medtem sklad še naprej išče primerne lokacije za gradnjo dodatnih oskrbovanih stanovanj tudi na Koroškem. V ta namen je do 30. junija podaljšan poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj oz. večstanovanjskih stavb in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj za starejše.

Do 19. marca imajo interesenti čas, da oddajo prijave na razpis za najem 13 oskrbovanih in osmih namenskih stanovanj v Radljah ob Dravi, namenjenih upokojencem in drugim starejšim. Stanovanja oddaja Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Gre za prva oskrbovana stanovanja tega sklada na Koroškem.