Search
Close this search box.

Nenad Donau prejel zlati znak civilne zaščite

Nenad Donau univ.dipl.var.,spec., je za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito in reševanje in pomoč ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prejel Zlati znak Civilne zaščite.

Nenad vrsto let uspešno opravlja delo na področju Zaščite, reševanja in pomoči v Občini Mežica. Od leta 2011 dalje je član Občinskega štaba Civilne zaščite občine Mežica. Učinkovito in vestno opravlja odgovorne operativne naloge v sistemu ZiR občine Mežica. Skupaj s poveljnikom OŠCZ Mežica sta operativno vzpostavila sistem ZiR v Občini Mežica. S svojo samoiniciativnostjo, vztrajnostjo, prodornostjo in doslednostjo, je omogočil razvoj sistema ZiR v Občini Mežica. Pomembno je prispeval k promociji in utrjevanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sodeloval je pri številnih intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah, ki so prizadele Občino Mežica (žledolom 2014, poplave 2012, epidemija koronavirusa COVID-19). Zavzema se za stalno usposabljanje in nadgrajevanje znanja pripadnikov sil za ZiR in vključevanju novih znanj v operativno delovanje enot.

Je predavatelj strokovnih vsebin s področja varnosti na konferencah, avtor strokovnih člankov v reviji UJMA in član mednarodnih strokovnih združenj.

Za potrebe sil za ZiR v Občini Mežica je vzpostavil Geografski informacijski sistem (GIS) in enotno evidenco hidrantnega omrežja.

Kot član štaba Civilne zaščite občine Mežica je leta 2020 in 2021 odigral pomembno vlogo pri operativnih dejavnostih OŠCZ Mežica pri odzivu na epidemijo širitve koronavirusa COVID-19.

Je operativni gasilec I. stopnje in aktivno sodeluje pri izvajanju nalog javne gasilske službe PGD Mežica. Je soavtor sporazuma o čezmejnem sodelovanju z gasilskimi društvi v Občini Pliberk, Bistrica nad Pliberkom in Šmihel nad Pliberkom.

Zaveda se pomembnosti prenašanja strokovnega znanja na mlajše rodove in ga je vedno pripravljen deliti z drugimi v skupno dobro. Opravil je delo, ki je in bo tudi v prihodnje za marsikaterega vzor in spodbuda.

Za dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je prejel priznanji bronasti znak CZ in srebrni znak Civilne zaščite. Je prejemnik priznanja »Zlati grb Občine Mežica«, priznanja Gasilske zveze Mežiške doline III. stopnje in spominskega znaka za požrtvovalnost v boju proti COVID-19.

Besedilo: Igor Pšeničnik, poveljnik OŠCZ Mežica

Dogodki