Na Ravnah že šesto leto uspešno razdeljujejo hrano socialno ogroženim

V Koroškem medgeneracijskem centru razdeljujejo hrano socialno ogroženim občanom Raven na Koroškem že šesto leto. Projekt poteka v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem ter Lions klubom in zagotavlja osnovne življenjske potrebščine tistim občanom, ki si jih sami zaradi trenutnih razmer ali pa trajno ne morejo zagotoviti.

Njihova donatorja sta poleg podjetij Tuš, Spar, Lidl, Pekarna Zeciri Ravne in Koroške pekarne letos postala še Mercator in Hofer. Vsak večer med 19.30 in 20.30 uro s pomočjo PGD Ravne pri donatorjih prevzamejo hrano, ki bi ji naslednji dan potekel rok uporabe in bi jo trgovine morale zavreči.

Zaposleni v Koroškem medgeneracijskem centru to hrano med 20.30 in 21.30 uro razdelijo njihovim uporabnikom. Za invalide, starejše, bolne in obnemogle uporabnike poskrbijo tudi tako, da jim hrano po 21.45 uri dostavijo na dom. S programom razdeljevanja hrane danes samo v Občini Ravne na Koroškem preprečijo, da bi romalo med odpadke za okrog 20 ton hrane letno.

Trenutno imajo približno 130 uporabnikov, ki prejemajo hrano enkrat ali dvakrat na teden, odvisno od individualnih potreb. Med uporabniki so ljudje, ki potrebujejo pomoč za premostitev trenutnih težav, kot tudi ljudje, ki rabijo trajno pomoč. To so posamezniki, starejši ljudje in pari, žal pa tudi vedno več mladih in družin. Nedavne in napovedane podražitve hrane, energentov ter storitev pa ne kažejo, da bi se stanje v prihodnosti izboljšalo. Obenem pa ta dejstva opozarjajo na pomembnost tega in drugih socialnih programov v občini, ki vsaj deloma ublažijo tegobe socialno najšibkejših.

Trenutno delovanje v razmerah ukrepov proti Covidu-19 vsekakor predstavlja izziv, ki ga uspešno obvladujejo s sodelovanjem z NIJZ-em. Tako izvajajo stroge higienske ukrepe, kot je nošnja maske in rokavic tako pri razdeljevanju kot tudi pri dostavi hrane, večkratno razkuževanje rok, opreme ter prostorov. Predaja hrane poteka pred vhodom v Koroški medgeneracijski center in se dogaja brez kontakta med zaposlenim in uporabnikom. Prostore in opremo pa so jim pomagali razkužiti tudi v Gasilskem zavodu Ravne.

Borut Pandel s Koroškega medgeneracijskega centra se zahvaljuje: “V teh zahtevnih razmerah se izvajalci programa Razdeljevanja hrane zanašajo na sodelovanje s strani uporabnikov in predvsem donatorjev, ki se nam morajo včasih tudi prilagajati, za kar se jim v našem imenu in imenu uporabnikov na tem mestu tudi zahvaljujemo. Hvala vsem.”

Vir: Borut Pandel, Koroški medgeneracijski center, Danica H. (Urad župana), Občina Ravne na Koroškem

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije