Search
Close this search box.

Na Ravnah gradnja sodobnega centra starejših KO-RA v polnem teku

V Koroškem domu starostnikov Črneče potekajo trije večji projekti, financirani s strani Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prvi je cca. 1,4 milijona Evrov vreden projekt izgradnje Koroškega centra skupnostnih storitev za začasne namestitve in dnevno varstvo (s sanacijo dvorca Javornik). Drugi projekt je 5,9 milijona evrov vredna izgradnja II. A Faze Centra starejših KO-RA, Ravne na Koroškem. Približno 5,6 milijona evrov pa je vreden projekt Prizidka in rekonstrukcije Koroškega doma starostnikov v Črnečah.

Koroški center skupnostnih storitev KO-RA (1. faza)

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjšanja tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3. »Vlaganje v zdravstvo in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru socialne skupnosti«.

Vrednost investicije znaša 1.433.874,62 EUR.

Za nova delovna mesta, usposabljanje kadra storitev pomoči, uvedbo novega modela izvajanja storitev in možnost krožnega načina koriščenja storitev, vzpostavitev 18 začasnih namestitev v dvoposteljnih sobah in 14 v dnevnem centru je predviden zaključen projekta v začetku letošnjega poletja. (Vloge za zaposlitev sprejemajo na zaposlitve@kor-dom.si).

Prav tako lahko vsi zainteresirani uporabniki oziroma njihovi svojci, oddajo vlogo za koriščenje storitev dnevnega varstva in začasne namestitve na prosnje@kor-dom.si.

II. a Faza centra starejših KO-RA

Projekt sofinancirata Republika Slovenija (integralna sredstva) in Evropska Unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React EU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo Covid -19. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 15. prednostne osi REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Vrednost celotne investicije z vključenim neodbitnim DDV znaša 5.996.975,79 Eur, od česar 3.529.451,07 Eur prispeva ESRR-EU-React EU, preostanek v višini 2.467.524,72 Eur pa integralni proračun MDDSZ Republike Slovenije.

Gre za dograditev nizkoenergijsko in okolju prijazno leseno dograditev doma na Ravnah na Koroškem, z vzpostavitvijo 25 postelj v enoposteljnih sobah. Predviden zaključek projekta (KO-RA II.A faza) je konec leta 2023.

Vir: KDS Črneče

Dogodki

V Koroškem domu starostnikov Črneče potekajo trije večji projekti, financirani s strani Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.