Search
Close this search box.

Na proslavi ob občinskem prazniku v Mežici podelili občinska priznanja (FOTO)

V četrtek, 1. decembra 2022, je potekala proslava v počastitev praznika Občine Mežica, s slavnostno podelitvijo občinskih priznanj v veliki dvorani Narodnega doma Mežica.

Vsebino letošnje proslave ob občinskem prazniku, kot tudi preteklih, so tvorili posamezniki, ki s svojim nesebičnim delom in ljubeznijo do tega, kar počnejo, bogatijo našo družbo, zato so obeležili njihove dosežke, srčnost njihovega delovanja v dobro skupnosti skozi nesebično razdajanje pomoči, prostovoljstvo, obetavne športne korake v pravo smer, negovanje pevske tradicijo.

Občinski svet Občine Mežica na podlagi predlogov občanov, društev in drugih organizacij vsako leto, skladno z odlokom podeli priznanja in nagrade najzaslužnejšim za bistven prispevek k ugledu in razvoju kraja, za pomembne dosežke na različnih področjih življenja. Letos so podelili športna priznanja, bronasti, tri srebrne in zlati znak občine.

Podelili pa so tudi priznanja, katerih predlagatelj je župan, in so poklon predanemu delu, pozitivnim zgodbam in vztrajnosti.

Športna priznanja

Priznanje za najbolj perspektivno športnico je prejela Vanessa Plaznik za odlične uspehe, ki jih je v letu 2022 dosegla na tekmovanjih v karateju.

Priznanje za najbolj perspektivnega športnika je šlo v roke Jakobu Reiterju, za odlične uspehe, ki jih je v letu 2022 dosegel na tekmovanjih v karateju.

Plaketo za posebne dosežke na področju športa so podelili Florjanu Podjaveršku za uspešno dolgoletno delovanje na športnem področju. 

Priznanja župana

Pevska skupina Gorna Društva upokojencev Mežica je svojo zgodbo začela pisati pred 25. leti – dosežek za katerega so prejele županovo priznanje.  

Ob 25 letnici delovanja rudnika pod znamko Podzemlje Pece je župan podelil priznanje podjetju Podzemlje Pece d.o.o.

Ob 50 letnici novega dela stavbe Vrtca Mežica je priznanje župana prejel Vrtec Mežica.

V skladu z Odlokom o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Mežica Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podeljuje bronaste, srebrne in zlate grbe Občine Mežica za pomembne dosežke na različnih področjih gospodarskega in družbenega življenja, katerih delovanje je pozitivno vplivalo na ugled, napredek, razvoj, promocijo ali na kakršenkoli način doprineslo h kakovosti, kvaliteti in prepoznavnosti občine. 

Bronasti grb

Bronasti grb Občine Mežica je šel v roke Ekipi prostovoljcev, ki je sodelovala pri gašenju požara na Krasu.

Srebrni grb

Srebrni grb Občine Mežica je prejel Franc Kraševec za dolgoletno aktivno delovanje na več področjih v Kulturnem društvu Pihalni orkester Rudnika Mežica. 

Srebrni grb Občine Mežica so podelili Jožetu Želodcu za dolgoletno aktivno delovanje na več področjih v Kulturnem društvu Pihalni orkester Rudnika Mežica.

Srebrni grb Občine Mežica je prejela Rozalija Mlinar za dolgoletno delo na področju prostovoljstva.

Zlati grb

Najzaslužnejšim občanom, ki s svojim delom znatno prispevajo k razvoju kraja, Občina Mežica podeli zlati grb občine.

Letos je šel zasluženo v roke Dragu Dretniku za dolgoletno strokovno delo na področju razvoja lokalne samouprave, planinstva ter varstva okolja.

Iskrene čestitke prejemnikom priznanj. V čast občinskemu prazniku lepo vabljeni tudi na tradicionalen Barbarin sejem na vasi, ki bo danes na platoju pred Narodnim domom, v vsakem vremenu.

Vir: Občina Mežica

FOTOGALERIJA

Dogodki