Pozor! Izteka se rok za oddajo prvih napovedi za odmero davkov

V prihodnjem tednu se izteče rok za oddajo kar nekaj napovedi za odmero davkov od dohodkov iz kapitala. Najpozneje do petka je treba prijaviti prihodke od najemnin, kot tudi lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke. Napovedi je treba oddati tudi v primeru, da so bili dohodki doseženi izven Slovenije.

Stopnja davka od vseh teh prihodkov za leto 2019 še znaša 25 odstotkov. Medtem se je s spremembami več davčnih zakonov, ki jih je DZ sprejel oktobra lani, z letošnjim 1. januarjem zvišala na 27,5 odstotka.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo zavezanci, ki so v letu 2019 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, oddati na pristojni davčni urad do 28. februarja.

PREBERITE TUDI: Upokojencem konec meseca 3,2 odstotka višje pokojnine

Rezidenti Slovenije so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in zunaj Slovenije, nerezidenti pa le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Tudi letos napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz oddajanja v najem skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Akontacijo dohodnine je moral namreč za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati upravnik večstanovanjske stavbe.

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, imajo časa za vložitev napovedi za odmero kapitalskih dobičkov prav tako do 28. februarja. Istega dne se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti ter izvedenih finančnih instrumentov.

Napoved za plačilo davka od kapitalskih dobičkov je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Napoved za odmero dohodnine od obresti pa morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel znesek 1000 evrov.

Vsi obrazci so dostopni na vseh finančnih uradih in izpostavah, zavezanci pa jih lahko natisnejo tudi s spletne strani Fursa. Podpisane vloge morajo oddati po pošti ali osebno na pristojni finančni urad oziroma izpostavo, lahko pa jih oddajo tudi prek Fursovega sistema ali mobilne aplikacije eDavki.