Search
Close this search box.

Na Koroškem za zdaj brez ambulante za neopredeljene

V Zdravstvenem domu (ZD) Ravne na Koroškem, kjer je ministrstvo za zdravje predvidelo kar pet ambulant za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika, za zdaj ne bodo vzpostavili nobene, do predlaganih rešitev so tudi kritični. Tudi v ZD Radlje ob Dravi za zdaj ne bo te ambulante, v ZD Slovenj Gradec pa vzpostavljajo povsem novo ambulanto.

“V dogovoru z zaposlenimi zdravnicami in zdravnikom ocenjujemo, da vzpostavitev ambulante za neopredeljene ni ustrezna rešitev. Če se bo v prihodnje izkazalo, da je potrebna, se bomo dogovorili,” je za STA pisno pojasnil direktor ZD Ravne na Koroškem Stanislav Pušnik.

Na območju Mežiške doline, ki ga pokriva ta zdravstveni dom, je po njegovih podatkih okoli 6000 bolnikov takšnih, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika. “Vse, ki so se želeli opredeliti, so zdravnice v krajih stalnega ali začasnega bivališča tudi opredelile,” je pojasnil.

Do predloga ministrstva za zdravje glede vzpostavitve t. i. ambulant za neopredeljene je sicer kritičen. Meni, da s tem pristojni v sistem vnašajo več škode kot koristi.

“V ZD Ravne z dodatnim delom zaposlenih in upokojenimi zdravniki omogočamo dostopnost do storitev tudi vsem osebam, ki formalno nimajo izbranega zdravnika v ambulantah, kjer so ga prej imele. Rešitve niso univerzalne in primerne za vse, menim, da bi morali začasno zdravniki primarne ravni svojo dejavnost porazdeliti med vse zavarovance uravnoteženo. Dolgoročna rešitev pa je realna, ko bomo ob sistemu dela, ki ga imamo, imeli dovolj zdravnikov,” je še poudaril Pušnik.

Na Koroškem poleg ravenskega na primarni ravni delujejo še trije zdravstveni domovi in nekaj koncesionarjev. Ministrstvo za zdravje za ZD Dravograd ni predvidelo ambulante za neopredeljene, po eno pa je predvidelo za ZD Radlje ob Dravi in ZD Slovenj Gradec.

“Po naši oceni v mreži ZD Radlje ob Dravi nimamo veliko oseb, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, zato zaenkrat ambulante za neopredeljene osebe ne bomo organizirali. Trudimo se, da zagotovimo opredelitev v eni izmed ambulant, bodisi v javnem zavodu ali pri zasebniku. Če se bodo pojavile večje potrebe, bomo o organizaciji razmisli,” je za STA pojasnila direktorica ZD Radlje ob Dravi Lidija Golob.

Ob tem pa je izpostavila problem zagotavljanja kadra, ki bi delal v tej ambulanti, saj so po njenih besedah vsi zdravniki že sedaj zelo obremenjeni v rednem delu. Problem je tudi prostorski, vendar bodo to reševali, če bo ambulanto treba organizirati.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jih je navajal časnik Večer, je bilo konec lanskega decembra v izpostavi Radlje 1862 oseb brez izbranega osebnega zdravnika. “Vedeti moramo, da je na našem območju veliko oseb, ki delajo v sosednji Avstriji in imajo tam izbranega osebnega zdravnika ali pa ga niti ne želijo izbrati,” pa je v zvezi s tem navedla Golob.

Glede zagotavljanja zadostnega števila zdravnikov v ZD Radlje ob Dravi pa je zapisala še, da situacijo obvladujejo “na spodnji meji”. Želijo si najmanj dva zdravnika družinske medicine in dva pediatra. Imajo pa trenutno specializantki iz družinske medicine in specializantko iz pediatrije.

V ZD Slovenj Gradec po zadnjih podatkih direktorice Marjete Vaupot ne bodo vzpostavljali ambulante za neopredeljene, ampak bodo v prihodnjih dneh odprli novo ambulanto z nosilcem dejavnosti družinske medicine. “S tem bomo lahko pacientom zagotavljali kontinuirano obravnavo v ambulanti,” je dodala. Poleg tega so pred tem že z novim letom pridobili zdravnico in zdravnika.