Search
Close this search box.

Na Koroškem v teku več projektov v državno cestno omrežje

Na Koroškem je v teku več investicijskih projektov v državno cestno omrežje. Finančno največji je večletni projekt obnove glavne ceste Mežica-Črna na Koroškem. Gradijo ali načrtujejo se nekatera krožišča, postopno se obnavlja tudi cesta iz Slovenj Gradca proti turističnim Kopam.

Obnova skoraj šest kilometrov ceste med Črno in Mežico se je začela v jeseni 2017 in je razdeljena na tri etape. Pogodbena vrednost del, brez naknadno predvidene kolesarske povezave, je 5,3 milijona evrov, gradnja pa po pojasnilih direkcije za infrastrukturo poteka skladno s pogodbenimi obveznostmi.

V zvezi z naknadno načrtovano kolesarsko povezavo je projektna dokumentacija v zaključni fazi projektiranja in sočasne recenzije. V teku pa je tudi priprava razpisa za gradnjo kolesarske povezave, so za STA pojasnili na direkciji.

Rok za dokončanje del bo določen z razpisom in je odvisen od pridobitve zemljišč in gradbenega dovoljenja kolesarskih brvi, so še navedli pri direkciji, kjer so lani predvideli, da bi lahko vsa dela zaključili v letu 2022, a je vse odvisno od uspeha pri urejanju kolesarske povezave.

Med večje aktualne naložbe v regijsko cestno omrežje sodi tudi urejanje krožišča v Šmartnem pri Slovenj Gradcu na glavni cesti Velenje-Slovenj Gradec. Naložba je vredna nekaj manj kot 834.000 evrov. Predvidena je preureditev križišča v krožno križišče, v okviru naložbe pa bodo uredili tudi dvoje avtobusnih postajališč, prestavili in zaščitili bodo komunalne vode ter uredili cestno razsvetljavo in pohodne površine. Direkcija za naložbo prispeva 637.000 evrov, preostalo krije Mestna občina Slovenj Gradec.

Država načrtuje tudi ureditev krožnih križišč na Selah in v Kotljah. Projektna dokumentacija za ureditev križišča Sele je pridobljena, sledi parcelacija in odkupi zemljišč. Za ureditev križišče v Kotljah pa je projektna dokumentacija v fazi recenzije, so pojasnili na direkciji.

Po etapah pa se izvajajo oz. načrtujejo obnove vozišča in sanacije usadov v dolžini 11,5 kilometra na državni cesti od Slovenj Gradca proti Kopam. Za to cesto regijsko turistično gospodarstvo že dolgo opozarja, da je obnova nujna. Med drugim so zaključena dela, vredna nekaj manj kot 400.000 evrov, pri prestavitvi ceste mimo kmetije Rotovnik, trenutno pristojni za ta del pridobivajo uporabno dovoljenje.

Za dva druga odseka ceste proti Kopam v skupni dolžini 4,5 kilometra, pri katerih so dela ocenjena na skoraj 1,4 milijona evrov, pa se bodo dela po pojasnilih direkcije začela, ko bodo zagotovljena finančna sredstva.

Dogodki