Search
Close this search box.

Na Koroškem v lanskem letu najmanj komunalnih odpadkov na prebivalca

Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji v lanskem nastalo 8,4 milijona ton vseh vrst odpadkov, od tega 60 % gradbenih odpadkov. Komunalnih odpadkov je bilo skoraj 1.075.000 ton (ali 13 % od vseh v Sloveniji nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 73 % zbranih ločeno.

Količina v Sloveniji nastalih odpadkov se povečuje

Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji v letu 2019 nastalo 8,4 milijona ton vseh vrst odpadkov, od tega skoraj 5,1 milijona ton ali 60 % gradbenih odpadkov. Celotna količina v Sloveniji nastalih odpadkov sicer v 2019 ni bila veliko večja kot v 2018 (za 1 %), večja pa je bila med temi odpadki količina komunalnih odpadkov (za 5 %).

Komunalnih odpadkov za 5 % več kot v 2018

Komunalnih odpadkov je v Sloveniji v lanskem letu nastalo 1.075.000 ton in so predstavljali 13 % vseh v tem letu nastalih odpadkov, so še navedli in dodali, da je prebivalec Slovenije v 2019 v povprečju proizvedel 514 kg komunalnih odpadkov, 19 kg več kot v 2018.

Nevarnih odpadkov za 4 % več kot v 2018

Nevarnih odpadkov je v 2019 nastalo količinsko več kot v 2018 (za 4 %), v lanskem letu jih je namreč nastalo skoraj 146.000 ton, predstavljali pa so malo manj kot 2 % vseh v tem letu nastalih odpadkov. Po podatki Statističnega urada RS je 71 % nevarnih odpadkov nastalo v proizvodnih dejavnostih, 26 % v storitvenih dejavnostih, 3 % pa v gospodinjstvih. V primerjavi z 2018 se je količina nevarnih odpadkov povečala v storitvenih dejavnostih (za 27 %) in v gospodinjstvih (za 8 %); v proizvodnih dejavnostih pa se je nekoliko zmanjšala (za 2 %).

V proizvodnih dejavnostih za skoraj 12 % manj odpadkov kot v 2018 

Glede na dejavnost, v kateri odpadki nastanejo, je v Sloveniji v letu 2019 več kot polovica vseh vrst odpadkov nastala v storitvenih dejavnostih (60 % ali 5,1 milijona ton), tretjina je nastala v proizvodnih dejavnostih (32 % ali skoraj 2,7 milijona ton) in manj kot desetina v gospodinjstvih (8 % ali skoraj 641.000 ton).

V primerjavi s prejšnjim letom se je količina vseh vrst odpadkov v lanskem letu povečala v storitvenih dejavnostih in v gospodinjstvih, v prvih za 9 %, v drugih za manj kot 1 %, v proizvodnih dejavnostih pa se je zmanjšala za skoraj 12 %. Tako povečanje kot zmanjšanje celotne količine vseh vrst nastalih odpadkov, je bilo posledica večje oziroma manjše količine nastalih gradbenih odpadkov.

Več kot polovica količine vseh odpadkov so gradbeni odpadki

Količinsko je v Sloveniji v lanskem letu nastalo največ gradbenih odpadkov (60 %), sledili so komunalni odpadki (13 %) ter odpadki iz termičnih procesov (11 %), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (skupaj 6 %), odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (4 %) in druge vrste odpadkov (6 %).

FOTO: STAT

Najmanj komunalnih odpadkov na prebivalca v koroški statistični regiji

Regionalna porazdelitev nastajanja komunalnih odpadkov kaže, da je v Sloveniji v lanskem letu nastalo največ komunalnih odpadkov v obalno-kraški statistični regiji (593 kg na prebivalca), najmanj pa v koroški statistični regiji (428 kg na prebivalca). Več komunalnih odpadkov je nastalo v zahodni Sloveniji (545 kg na prebivalca) kot v vzhodni Sloveniji (487 kg na prebivalca).

Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov se povečuje  

Od celotne količine komunalnih odpadkov, nastalih lani, jih je bilo malo več kot 785.000 ton ali 73 % zbranih ločeno. Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je povečala iz 71 % v 2018 na 73 % v 2019. Tudi v 2019 so jih tako kot v prejšnjem letu ločeno zbrali v največjem deležu v gorenjski statistični regiji (79 %); najmanj so jih zbrali ločeno v obalno-kraški statistični regiji (63 %). V osrednjeslovenski statistični regiji se je ločeno zbralo 76 % v tej regiji nastalih komunalnih odpadkov.

FOTO: STAT

VIR: Statistični urad RS

Dogodki